Forebyggelse af mental mistrivsel på arbejdspladsen

Ronald McDonald hus (RMhus) har 12 kriseramte familier boende, der alle har et alvorligt sygt barn indlagt på Rigshospitalet. RMhus modtager 48.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal fremme trivslen på arbejdspladsen.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Ronald McDonald hus (RMhus)

Bevilling

DKK 48.000

Projektperiode

2022 - 2022

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2022

Et mentalt belastende arbejdsmiljø

Hos Ronald McDonald hus kan arbejdsmiljøet være stressende og belastende. Der er tre ansatte og 50 frivillige tilknyttet huset. Arbejdsmiljøet bliver præget af, at arbejdet i høj grad handler om at varetage og yde omsorg overfor mennesker som er i svære kriser. Den form for ydelse er energidrænende, og der er derfor risiko for, at medarbejderne bliver empatitrætte. 

Compassion og mindfulness

I første omgang skal projektet tilgodese og forbedre vilkårene for de ansatte, og hernæst de frivillige. Indsatsen kommer til at være todelt, og kommer til at bestå af følgende: 

1. Fire kursusgange af fire timer i forebyggelse af omsorgstræthed og empatiudmattelse, for medarbejdere og leder.
2. To workshops for frivillige (cirka 25 frivillige pr. workshop).

Målet er, at medarbejderne og de frivillige i RMhus vil få nye redskaber i Compassion- og mindfulnesstræning, så de lærer at udvise Compassion og mindfulness overfor sig selv. Derved forbedres chancen for, at medarbejderne møder energiske på arbejde hver dag.