Det gode samarbejde - forebyggende indsatser i det psykiske arbejdsmiljø

3F Lolland modtager en bevilling på 249.600 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, der sætter fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

3F Lolland

Bevilling

DKK 217.200

Projektperiode

2024 - 2024

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

En struktureret indsats

3F Lolland vil med udgangspunkt i prioriteringerne fra arbejdspladsens APV-handlingsplan intensivere indsatsen på områder for krav og rammer i arbejdet samt konflikthåndtering

Det betyder, at de har iværksat en indsats, som har modtaget støtte fra Velliv Foreningen, hvor flere aktiviteter er nøje planlagt. Først vil der blive gennemført en trivsels- og engagementmåling med deltagelse fra både ledelse og medarbejdere for at indhente data om det nuværende arbejdsmiljø. Herefter etableres et MED-udvalg som styregruppe, der skal sikre fremdrift og koordinering af indsatsen. Et kickoff-møde med CRECEAs konsulenter skal markere starten på projektet, hvor målene og strategierne præsenteres.

Undervejs vil der blive afholdt tre workshops for både medarbejdere og ledelse, hvor der arbejdes med vigtige emner som kommunikation, konflikthåndtering og udviklingen af "den gode arbejdsplads". Disse workshops vil blive løbende evalueret af MED-udvalget med henblik på at optimere og tilpasse indholdet. Derudover vil ledelsen modtage coaching for at styrke deres evner til at lede og støtte medarbejderne gennem forandringsprocessen.

Kvalitativ evaluering

Evalueringen af projektet vil være kvalitativ og foregå i tæt dialog med MED-udvalget. Inden den endelige evaluering vil MED-udvalgets medlemmer inddrage deres kolleger for at få deres input og perspektiver på projektet.

Evalueringen sikrer, at indsatsen er målrettet og effektiv i forhold til at styrke det psykiske arbejdsmiljø på 3F Lolland. Med to eksterne konsulenter fra CRECEA tilknyttet projektet ser organisationen frem til at skabe positive forandringer og trivsel for alle medarbejdere.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps