Bevægelse og musik til fremme af mental sundhed

Gron Kors modtager en bevilling på 59.900 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, der sigter mod at forbedre mental sundhed blandt sårbare borgere gennem musik og bevægelse.

Velliv Lokal Trivsel

Ansøger

Gron Kors

Bevilling

DKK 59.990

Projektperiode

2024 - 2025

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2024

Indsats for mental sundhed 

Ensomhed kan føre til både fysiske og psykiske sygdomme. Ved længerevarende ensomhed opstår der markante udfordringer for menneskets mentale sundhed og trivsel samt mulighederne for at realisere livspotentialet.

Socialt udsatte giver udtryk for at føle sig holdt uden for samfundets fællesskaber samt savne mening i forhold til tingene, de foretager sig i dagligdagen og i livet generelt.

Man ønsker derfor gennem dette projekt, at skabe et socialt tilbud til netop disse borgere, som kan styrke deres sociale relationer og mentale trivsel. 

Bevægelse og fællesspisning 

Projektet består af at skabe et trygt og inkluderende miljø, hvor deltagerne kan dyrke bevægelse til musik ud fra deres egne præferencer og evner.

Efter træningen følger en fælles spisning, som yderligere styrker de sociale bånd og danner grundlag for et stærkere fællesskab.

I alt kan 45 personer deltage i projektet, som strækker sig fra den 1. februar 2024 til den 31. januar 2025.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps