Bedre strukturer og rammer skal øge medarbejdernes trivsel

Børns Voksenvenner modtager en bevilling på 150.000 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal reducere tidspres, give værktøjer til at håndtere følelsesmæssige krav og forebygge stress blandt deres medarbejdere og frivillige.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Børns Voksenvenner

Bevilling

DKK 150.000

Projektperiode

2024 - 2025

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2024

Forbedret samarbejde

Projektet, der skal forbedre arbejdsmiljøet i NGO'en, ledes af en ekstern konsulent med ekspertise i arbejdsmiljø i frivillige organisationer. Selve projektet starter med et seminar for alle medarbejdere, hvor der vil være fokus på at evaluere en ny arbejdsproces, der skal eliminere ineffektive arbejdsgange og reducere tidspres.

Derudover vil seminaret introducere en ny procedure for håndtering af de høje følelsesmæssige krav, der ofte opstår i arbejdet. Formålet er at give medarbejderne værktøjer til bedre at kunne håndtere de stressende aspekter af deres job, hvilket forhåbentlig vil resultere i færre stressrelaterede sygemeldinger.

Et andet centralt element i indsatsen er at etablere en ny struktur for samarbejdet mellem ansatte og frivillige. Det skal sikre, at alle parter arbejder effektivt sammen og forstår hinandens roller og ansvarsområder. I den forbindelse vil der blive afholdt et seminar specifikt dedikeret til at følge op på de nye procedurer og sikre, at de implementeres korrekt.

En ny samarbejdsstruktur

Indsatsen afsluttes med et tredje seminar, som skal evaluere den nye samarbejdsstruktur mellem ansatte og frivillige. Her vil deltagerne kunne dele deres erfaringer og komme med input til yderligere forbedringer. Evalueringsproces skal sikre, at den nye struktur ikke blot bliver implementeret, men også fungerer effektivt og bidrager til en bedre arbejdskultur.

Indsatsen løber fra august 2024 til udgangen af 2025 og involverer i alt 21 medarbejdere og 1 leder. Målet er at skabe et arbejdsmiljø, hvor både ansatte og frivillige trives og kan håndtere de udfordringer, de møder i deres arbejde med børn og unge.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps