Bedre selv - bedre sammen

Furesø Boligselskab modtager en bevilling på 249.850 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal styrke samarbejdet og forebygge stress blandt medarbejdere og ledere.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Furesø Boligselskab

Bevilling

DKK 249.850

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

En stærk start

Furesø Boligselskab (nuværende Nordsjællands Almene Boligselskab) står over for en fusion og ønsker, at gøre processen tydelig og inddragende for at skabe et fælles ståsted. Den kommende fusion skaber bekymringer blandt ledelsen, der frygter negative konsekvenser for den mentale sundhed både under og efter sammenlægningen.

Boligselskabet har besluttet at iværksætte konkrete tiltag for at styrke den mentale trivsel og det psykiske arbejdsmiljø, og det skal bevillingen fra Velliv Foreningen gå til.

Furesø Boligselskab vil derfor gennemføre et projekt i samarbejde med konsulentfirmaet Budden Optimering, som skal indbefatte nøje planlægnings-, evaluerings- og informationsmøder med en planlægningsgruppe bestående af ledelses- og medarbejderrepræsentanter.

Fra analyse til handling

En DISC personanalyse med individuel tilbagemelding skal udarbejdes og vil danne grundlag for at forstå og håndtere forskelligheder i teamet. Dertil skal individuelle coaching- og udviklingssamtaler gennemføres med trivselsmålinger ved projektets begyndelse og afslutning.

Projektet omfatter desuden fire workshops, der fokuserer på forskellige aspekter af fusionen og opbygningen af en fælles kultur. Emnerne inkluderer DISC personanalyse, kommunikation samt formulering af mission, vision og handlingsplan.

Som afslutning på forløbet vil der være en afsluttende workshop med fokus på status og planlægning for fremtiden.

I alt vil syv ledere og 49 medarbejdere tage del i projektet, der strækker sig fra oktober 2023 til maj 2024.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps