Mental velvære i en tid med store forandringer

Transport virksomheden Anders Nielsen & Co A/S modtager en bevilling på 250.000 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, der skal strukturere arbejdet med mental velvære i virksomheden og forebygge mistrivsel blandt medarbejderne.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Anders Nielsen & Co A/S

Bevilling

DKK 250.000

Projektperiode

2023 - 2023

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2022

Adresserer mental velvære i en tid med mange forandringer

Anders Nielsen & Co A/S er gennem de seneste år vokset meget og har oplevet, at arbejdet med mentalt velvære bliver af større og større vigtighed. I interne målinger har de ligeledes kunnet se, at der er behov for at øge indsatsen på dette område, men både uddannelse og værktøjer mangler. Samtidig står de overfor en periode, hvor de skal udskifte deres vigtigste IT-system og derfor gennemgå en stor forandring.

Ansøger Elsebeth Wegeberg, der er Group HR Manager i virksomheden beskriver: "I forretningsårene 2023-2024 skal vi skifte hele det IT-system, som alle vores medarbejdere har arbejdet i mere end 15 år. Det kommer til at blive en tid med mange usikkerheder og frustrationer, der skal håndteres. Derfor ønsker vi at initiere et projekt, der adresserer mental velvære/balance i en tid med mange forandringer.”

Virksomheden modtager derfor en bevilling fra Velliv Foreningen, med det formål at organisationen og lederne klædes på til at det pres, de ansatte kan opleve i en tid med mange forandringer.

Fokus på organisationsudvikling og mentalt velvære

Der er tilknyttet to konsulenter til projektet, med viden indenfor organisationsudvikling og arbejdsmiljøarbejde målrettet SMV’er. Helt konkret består indsatsen af følgende aktiviteter:

- Analyse af nuværende udfordringer.

- To workshops for lederne i organisationen.

- Sparring/coaching individuelt for lederne.

- To workshops for arbejdsmiljørepræsentanter.

- Workshops i afdelinger, hvor der er særligt behov for at sætte fokus på trivslen.

- Opfølgning og afslutning.

Efter endt projekt, skal der halvårligt laves engagementsmålinger, med fokus på mentalt velvære. Indsatsen forløber over en periode på et år og virksomhedens 235 ansatte inddrages alle i projektet.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps