Bedre psykisk arbejdsmiljø for erhvervsaktive med høreproblematikker (2)

Høreforeningen modtager 1.516.390 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til at fortsætte med, at udbrede viden og redskaber fra deres tidligere projekt: "Ingen skal stå alene: Nye initiativer for bedre psykisk arbejdsmiljø for erhvervsaktive med høreproblematikker" fra 2021.

Velliv_Analyse og kampagne.png

Ansøger

Høreforeningen

Bevilling

DKK 1.516.390

Projektperiode

2022 - 2024

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Analyse og kampagne

År

2022

Manglende forståelse for høreproblemer skaber arbejdsproblemer

Hver 10. dansker i arbejde har problemer med hørelsen i en grad, så de har svært ved at følge en samtale. Faktisk viser Høreforeningens tidligere undersøgelse at erhvervsaktive med høreproblemer savner mere opmærksomhed og forståelse for deres høreproblem på arbejdspladsen. Med indsamlet viden og udvikling af nye redskaber, bl.a. fra foreningens tidligere projekt, kan man lette arbejdslivet for den enkelte medarbejder, samtidig med at man gavner hele virksomhedens kommunikation.

Ansøger og projektleder, Tue Hylby Lindqvist, skriver: "Med midlerne fra Velliv Foreningen vil vi lancere en kampagne som udbreder viden og redskaber fra projektet Ingen skal stå alene: Nye initiativer for bedre psykisk arbejdsmiljø for erhvervsaktive med høreproblematikker (2021). Med kampagnen sørger vi for, at langt flere arbejdspladser bliver opmærksomme på problemet og anvender viden og redskaber fra projektet, så trivslen for endnu flere ansatte med høreproblemer forbedres, og flere fuldt ud kan bruge deres potentialer og fastholde deres arbejde.".

Læs mere om projektet fra 2021 her.

Kampagnes mål

Som følge af Høreforeningens tidligere projekt (2021), ønsker foreningen nu, at føre en kampagne, som skal sprede projektets resultater bredere ud. Kampagnen skal bidrage til at endnu flere arbejdspladser lærer, at imødekomme hørehæmmede ansatte.

Helt konkret, består kampagnen af tre hovedmål, nemlig:

1. At skabe kendskab til de problemstillinger og konsekvenser, man oplever, når man går på arbejde med et høretab.
2. At ændre adfærd ved at lære målgruppen at anvende konkrete redskaber, der letter arbejdslivet for deres kollegaer med høretab.
3. At sikre varig effekt ved at involvere aktører, der bidrager til projektet på lang sigt, og ved at skabe et fællesskab, hvor "peers" kan støtte hinanden i at skabe varige forandringer på deres arbejdspladser.