Bedre psykisk arbejdsmiljø for erhvervsaktive med høreproblematikker

Høreforeningen modtager 1.493.00 kr. til et projekt, som skal være med til at skabe højere trivsel på arbejdspladser blandt medarbejdere med hørenedsættelse.

Workshop_6000x4000.png

Ansøger

Høreforeningen

Bevilling

DKK 149.300

Projektperiode

2022 - 2022

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Analyse og kampagne

År

2021

En national kapagne og en frivilligdrevet peer-2-peer ordning

Hver 10. dansker i arbejde har problemer med hørelsen i en grad, så de har svært ved at følge en samtale. Med viden og nye redskaber kan man lette hverdagen, samtidig med at man gavner hele virksomhedens kommunikation.

Høreforeningen modtager derfor en bevilling fra Velliv Foreningen til projektet Nye initiativer for bedre psykisk arbejdsmiljø for erhvervsaktive med høreproblematikker. Projektet har til formål at skabe højere trivsel på arbejdspladser blandt medarbejdere med hørenedsættelse. 

Indsatsen er todelt og består af: 1) Udarbejdelsen en national kampagne målrettet arbejdspladser med informationsmateriale og redskaber til, at virksomheder konkret kan udvikle et sundere psykisk arbejdsmiljø for erhvervsaktive med høreproblematikker. 2) Etableringen af en frivilligdrevet peer-2-peer ordning, hvor erhvervsaktive med høreproblematikker kan få råd og vejledning af andre erhvervsaktive med høreproblematikker.

Et godt psykisk arbejdsmiljø uanset hørelsen

Projektets målgruppe er erhvervsaktive med høreproblematikker samt virksomheder, der ønsker at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft og lægger vægt på et godt psykisk arbejdsmiljø uanset hørelsen.

Der vil blive afholdt 3 stormøder med deltagelse af 150 erhvervsaktive med høreproblematikker, som skal være med til at definere problemstillinger. Derudover rekrutteres der 3-5 arbejdspladser, som skal afprøve redskaber over en 2-årig periode. Der rekrutteres desuden 40 frivillige, hvoraf 8-10 heraf skal være med til at udvikle peer-2-peer ordningen, og 500 erhvervsaktive med høreproblematikker skal anvende ordningen i projektperioden.

Konsulentforeningen Ingerfair, der bl.a. rådgiver om frivilligkoordinering, er tilknyttet projektet. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps