Balance i arbejdslivet - forebyggelse og håndtering af stress

Airteam A/S, en virksomhed med ni lokationer i Danmark, modtager en bevilling på 200.475 kr. fra Velliv Foreningen til et mentalt sundhedsfremmende projekt med fokus på at forebygge og håndtere stress.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

airteam A/S

Bevilling

DKK 200.475

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

Sunde vaner i arbejdsdagen

Virksomhedens seneste trivselsmåling fra 2022 har vist en række trivselsudfordringer bl.a. medarbejdere, der rammes af stress, mistrivsel og lignende. Derudover er medarbejdernes hverdag præget af en omskiftelig arbejdssituation, især da byggeprojekter inden for entreprenørbranchen bliver mere komplekse og ofte har stramme deadlines. Dette lægger et betydeligt pres på den enkelte medarbejder.

Formålet med projektet er derfor at give alle medarbejdere viden om mental sundhed og forsyne dem med konkrete værktøjer, der kan danne grundlag for sunde vaner i arbejdsdagen. Dette skal styrke trivsel, forebygge stress og øge arbejdsglæden.

For at gennemføre projektet, har virksomheden, der beskæftiger 17 ledere og 225 medarbejdere, skræddersyet en række aktiviteter for at fremme trivsel på arbejdspladsen.

Aktiviteter til trivsel

Aktiviteterne inkluderer først og fremmest et KICK-OFF-møde for både medarbejdere og ledere. Derudover vil der være adskilte trivselsmålinger, foredrag om balance i arbejdslivet, samt workshops om stressforebyggelse og trivselsambassadører. 

Der vil efterfølgende være opfølgningssamtaler tre måneder efter implementeringen af initiativerne samt en indsats for at udvikle og implementere en stress/trivselspolitik.

Projektet er designet til at være valgfrit for medarbejderne, hvilket betyder, at de har mulighed for at deltage efter eget ønske. Denne tilgang sigter mod at skabe en inklusiv proces, hvor alle medarbejdere har mulighed for at bidrage til og drage fordel af trivselsinitiativerne. Projektet strækker sig fra september 2023 til maj 2024.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps