Veliv Foreningen arbejder for at flere danskere får et godt liv med overskud

Velliv Foreningen er en forening for pensionskunder i Velliv. Vi arbejder for, at flere danskere får et godt liv med overskud. 

I de år, hvor der er overskud af Velliv Foreningens investeringer og ejerskab af Velliv, udbetaler vi bonus til medlemmerne og til indsatser, der styrker danskernes mentale sundhed. 

Rep. møde juni.jpg

Velliv Foreningen en filantropisk forening

Velliv Foreningens medlemmer

Alle forsikringstagere i Velliv er automatisk medlemmer af Velliv Foreningen. Det kan være, at ordningen er tegnet gennem arbejdsgiver, men har man en pensionsopsparing eller en livsforsikring i Velliv, er man også medlem af Velliv Foreningen.

Velliv Foreningen har ca. 420.000 medlemmer. Som medlem af Velliv Foreningen har man mulighed for at deltage i medlemsaktiviteter, stemme til valgene og stille op til vores repræsentantskab, der vælger bestyrelsen og beslutter fordelingen af overskuddet.

Velliv Foreningens rejse

Velliv Foreningen blev stiftet d. 6. august 2015 ved en opdeling af TryghedsGruppen. Foreningens medlemmer var alle kunder i Nordea Liv & Pension. Med stiftelsen fulgte en formue på 8 mia. kr. I 2016 kunne man afholde det første landsdækkende valg til repræsentantskab og efterfølgende bestyrelse. Repræsentantskabet besluttede samme år at købe 25 % af medlemmernes pensionsselskab Nordea Liv & Pension. 

Året efter i 2017 blev man enige om en model for udbetaling af medlemsbonus og støtte til mental sundhed. Repræsentantskabet vedtog også at købe yderligere 45 % af Nordea Liv & Pension af Nordea, og selskabet skiftede navn til Velliv Pension. I 2019 købte man de sidste af Nordeas aktier i pensionsselskabet, og dermed blev foreningen nu 100 % ejer af pensionsselskabet. 

 

 

Velliv Foreningens rejse fra Tryghedsgruppen til et fuldt ejerskab af Velliv.
Velliv Foreningen er demokratisk styret. Det er medlemmerne der vælger repræsentantskabet, og her findes foreningens bestyrelse. Repræsentantskabet indstiller også medlemmerne af Vellivs bestyrelse.
Overskuddet fra ejerskabet af Velliv og egne investeringer fordeles til formuesikring, bonus og almennyttige uddelinger.

Spørgsmål om medlemskab af Velliv Foreningen