Nyhed 19.11.2019

Ny indsats skal forebygge psykisk mistrivsel blandt førstegangsansatte

Velliv Foreningen støtter tiltag, der forbedrer unges mentale sundhed i deres første rigtige job. TeamArbejdsliv har netop fået støtte til en indsats med tre forskellige målgrupper af unge førstegangsansatte.
AdobeStock_178582263.jpeg

Indsatsen skal vise, hvordan virksomheder kan rekruttere og fastholde unge medarbejdere og forebygge psykisk mistrivsel. Indsatsen begynder med et forprojekt, der har som formål at etablere tre strategiske partnerskaber. Partnerskaberne er inden for tre forskellige områder, og har til formål at tiltrække, rekruttere og fastholde unge førstegangsansatte og forebygge psykisk mistrivsel.

Forprojektet løber over 9 måneder, hvorefter TeamArbejdsliv og partnerskaberne vil gennemføre de indsatser, som er blevet formuleret i forprojektet.

Projektet har én målgruppe til hver af de tre partnerskaber:

1. Målgruppen for første partnerskab er unge i gang med en erhvervsuddannelse. Denne

målgruppe omfatter cirka 15-20% af voksenlærlinge - dvs. unge, der er over 25 år. Det er ofte unge, som har haft svært ved at etablere en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet, og derfor en

gruppe der ofte har brug for en hjælpende hånd for at blive integreret på arbejdsmarkedet.

2. Det andet partnerskab er målrettet indsatser for unge ufaglærte i job.

3. Det tredje partnerskab repræsenterer unge med mentale sundhedsudfordringer, der kommer i beskæftigelse. Det strategiske partnerskab skal bidrage til at udvikle tilgange og metoder, der gør det muligt for målgruppen at etablere og bibeholde en mere stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

Læs mere om indsatsen i projektbeskrivelsen.