Nyhed 15.11.2019

Forebyggende indsats i Palsgaard A/S

Små og mellemstore virksomheder kan få støtte til indsatser for mental sundhed. En af dem er Palsgaard A/S, der fik en bevilling på over 150.000 kr.
Foredrag om stress og mental sundhed hos Palsgaard

Palsgaard A/S tager godt fat om stressforebyggelse i en ny indsats, der har fået økonomisk støtte fra Velliv Foreningen.

Indsatsen består af infomøder for medarbejdere, uddannelse af ledere i konkrete stressforebyggelsesværktøjer, formulering af en stresspolitik og uddannelse af ”stress-mentorer” i virksomheden.

Alle landets små og mellemstore private virksomheder kan ligesom Palsgaard A/S søge om støtte til indsatser, der fremme mental sundhed i arbejdslivet.

Læs mere om Palsgaards indsats

Læs mere om, hvordan der kan søges om støtte