Nyhed 1.02.2021

Fem forsyninger har udarbejdet en psykisk beredskabsplan

I 2019 fik Joblife A/S 869.128 kr. til projektet 'Konfliktforebyggelse, håndtering og psykisk førstehjælp på forsyningerne'. Indsatsen har været i gang lige siden, kun afbrudt af en pause under første COVID-19 nedlukning. Fem danske forsyningsvirksomheder deltog i projektet, som nu er afsluttet. Alle har nu en psykisk beredskabsplan samt de værktøjer og viden, der skal til i svære situationer, under konflikter eller traumatiske hændelser.
b24.jpg

”Ved Vold og Trusler: Vær til stede (gå hen imod, men skab også rum) og gå ind i samtalen, hvis muligt. Prøv at nedtrappe konflikten med rolig tale (Sig ”jeg” og ikke ”du”). Hjælp din kollega væk fra situationen. Vurder behov for akut hjælp - kald 112!”

Sådan lyder en paragraf i en psykisk beredskabsplan, som DIN Forsyning, en af de deltagende virksomheder, har udarbejdet efter deltagelse i projektet.

- Under processen koncentrerede vi os mest om eksterne konflikter med kunderne, da det er dem, der er sværest at håndtere. Vi var godt med i forvejen og var nået et langt stykke selv, men vi har kunne bygge oven på vores viden, og vi havde ikke udviklet en psykisk beredskabsplan før. Det har vi nu, og vi har fået vendt rigtig mange ting, fortæller Ingeborg Friis Hansen, der er HR-assistent i Din Forsyning.

At arbejde i en forsyning kan netop være et meget konfronterende job, hvor medarbejderne har meget kontakt med borgere og kunder. Sommetider bliver medarbejderne derfor både psykisk chikaneret og udsat for grove verbale overfald eller trusler. Derfor igangsætte Joblife projektet Konfliktforebyggelse, håndtering og psykisk førstehjælp på forsyningerne, som er finansieret af Velliv Foreningen.

Projektet havde til formål at klæde forsyningsbrancherne på til at håndtere disse udfordringer og formidle viden om, hvordan medarbejderne kan støtte hinanden, hvis der har været sammenstød med borgere.

Jagtet af kunde med pistol

- Vi startede med at samle de fem forsyninger, så de kunne fortælle os, hvad de syntes var svært hos dem. På den måde blev vi klædt på til projektet, og vi blev klar over, hvilke hændelser og oplevelser medarbejderne oplever på forsyningerne. Det er ikke småting, forsyningsarbejderne er ude for. De bliver ofte svinet til af utilfredse kunder, men det kan også være meget alvorligt. Der er f.eks. nogen, der engang blev jagtet af en kunde, som havde en pistol, fortæller Elsebet Hyldsberg, organisationspsykolog i Joblife og tovholder på projektet.

Indsatsen bestod derfor af tema- og undervisningsdage, workshops, feedback fra forsyningerne, opgaver på arbejdspladsen og udarbejdelsen af en psykisk beredskabsplan. Deltagerne blev undervist i at håndtere besværlige situationer og konflikter, f.eks. gennem konfliktnedtrapning og god kommunikation.

Beredskabsplanen blev sendt til godkendelse hos Elsebet, som kunne give faglige råd og feedback. En psykisk beredskabsplan giver klare instrukser til medarbejdere og ledere, hvis nogen på arbejdspladsen har været udsat for en traumatisk hændelse, eller en konflikt opstår. Her kan medarbejderne finde relevante telefonnumre og information om, hvordan man bedst muligt yder psykisk førstehjælp eller håndtere en situation, når der er sket noget voldsomt på arbejdspladsen.

Fokus på tydelig kommunikation

Hos Billund Vand & Energi havde de i forvejen en psykisk handlingsplan. Men efter deres deltagelse i projektet byggede de videre på den og gjorde den mere detaljeret.

- Vi har fået øjnene op for nogle ting, som vi ikke har fået belyst før. Vi er blevet opmærksomme på, hvordan folk forstår ting og hinandens kommunikation forskelligt, og at der er nogle kollegaer, der ikke altid føler, at de bliver set og hørt. At man skal være sikker på, at det man siger, nu er forstået af modtageren. De andre virksomheder har brugt projektet meget eksternt, men vi har mest haft fokus på vores interne kommunikation, da det er der vores behov har ligget, siger Steen Sørensen, der er Kvalitetssikringschef i Billund Vand & Energi.

Joblife er ved at udarbejde en brochure, som andre danske forsyninger kan få glæde af. Den bygger på erfaringerne fra projektet og indeholder de fem vigtigste opmærksomhedspunkter i konfliktsituationer og råd til håndtering af svære situationer.

Foruden DIN Forsyning og Billund Vand og Energi, deltog Ikast/Brande Forsyning, Svendborg Vand og Affald og Sønderborg Forsyningsservices i indsatsen.

Velliv Foreningen støtter bl.a. fremme af mental sundhed gennem konkrete forebyggende aktiviteter på de enkelte arbejdspladser, så flere medarbejdere og ledere får værktøjer og metoder til enkeltvis og i fællesskab at fremme den mentale sundhed. Du kan læse mere om de indsatsområder, Velliv Foreningen støtter her.