Gå til sidens indhold

Vedtægter

Velliv Foreningens vedtægter er fundamentet for vores arbejde. De danner rammen for alt arbejdet, vi udfører for vores medlemmer.

Velliv Foreningens vedtægter kan ses i den grønne boks til højre på denne side.

Fortolkningsbidrag

Af Velliv Foreningens vedtægter §4.3(e) fremgår, at man ikke kan stille op til foreningens repræsentantskab, hvis man er ”ansat i eller er i bestyrelsen for en juridisk person, der konkurrerer med Forsikringsselskabet eller dette selskabs datterselskaber”. Til denne paragraf har foreningen vedtaget nedenstående fortolkningsbidrag.  

  • Alle ansatte inkl. direktion samt bestyrelse i livsforsikringsselskaber og pensionskasser er ikke valgbare. Disse konkurrerende virksomheder fremgår som udgangspunkt af Finanstilsynets offentligt tilgængelige oversigt over registrerede livsforsikringsselskaber og pensionskasser i Danmark, firmapensionskasser, filialer af udenlandske livsforsikringsselskaber og pensionskasser samt virksomheder, der har anmeldt grænseoverskridende aktivitet.

  • I en ren livsforsikrings- eller pensionskassekoncern eller i en blandet koncern med livsforsikring eller pensionsvirksomhed som hovedaktivitet er alle ansatte inkl. direktion samt bestyrelse i et selskab, der alene eller sammen med andre koncernforbundne selskaber kontrollerer livsforsikringsselskabet eller pensionskassen, ikke valgbare.

  • I en blandet/flerstrenget finansiel koncern med livsforsikring eller pensionsvirksomhed som sideaktivitet er kun direktion og bestyrelse i et selskab, der alene eller sammen med andre koncernforbundne selskaber kontrollerer livsforsikringsselskabet eller pensionskassen, ikke valgbare.