Gå til sidens indhold
Lokal trivsel

Selvhjælpsgrupper med mindfulness i Herning

Selvhjælp Herning modtager 46.980 kr. til at lave et 12-ugers forløb, der skal hjælpe mennesker med lavt selvværd og psykisk sårbarhed.

Selvhjælp herning og Maiken Bøtker Lorensen.JPG

Forløbet indeholder bl.a. individuelle for-samtaler og gruppesamtaler med fokus på selvhjælp og mindfulness. 

Kontrol over egne tanker og følelser

Udfordringer med angst, stress og depression er stigende i samfundet. Derfor ønsker foreningen Selvhjælp Herning at lave en indsats, der skal hjælpe mennesker i en svær livssituation, fordi de f.eks. har stress, angst, depression eller har mistet deres job. 

Projektet er en videreudvikling af et forløb, som foreningen tidligere har afprøvet med midler fra Velliv Foreningens akutpulje. Her fortalte deltagerne b.la. at de var blevet bedre til at mærke sig selv og sætte grænser samt til at acceptere deres styrker såvel som svagheder.

Derfor vil foreningen endnu en gang lave et 12-ugers forløb, som skal hjælpe deltagerne med at genfinde deres ressourcer og dermed øge deres handlekraft, trivsel og livskvalitet. Gennem kombinationen af selvhjælpsmetoden og mindfulnessteknikker vil forløbet give deltagerne kontrol over deres egne tanker og følelser og hjælpe dem til at tage styring i eget liv. 

Balance og ro i krop og sind

Kendetegnende for målgruppen er, at de er udfordrede af lavt selvværd eller befinder sig i en livskrise. De har ofte svært ved selv at overskue deres situation og finde løsninger på deres problemer.

Selvhjælp Herning vil lave fire forløb med seks deltagere ad gangen. Forløbet skal give deltagerne et rum, hvor de kan tale om deres bekymringer og finde ro i deres situation og hjælpe dem til at skabe balance og ro i krop og sind.

Således har indsatsen til formål at hjælpe nogle mennesker, der står i en vanskelig livssituation. Velliv Foreningen støtter derfor indsatsen med 46.980 kr. 

Relaterede projekter
Forskning

Mindfulness-baseret forebyggelse og sundhedsfremme i den sidste del af arbejdslivet

Mental sundhedstræning for ældre erhvervsaktive kan være vejen frem, hvis ældre skal blive længere på arbejdsmarkedet og bidrage på arbejdspladsen i en højere alder. Aarhus Universitet har fået støtte fra Velliv Foreningen til at forske i løsninger baseret på mindfulness.

Læs mere
Lokal trivsel

Kognitiv baseret mindfulness

Det Forskudte Dige vil udarbejde et 8-ugers mindfulness forløb for en sårbar målgruppe med støtte fra Velliv Foreningen.

Læs mere