Gå til sidens indhold
agriculture-beautiful-beauty-883090 (2).jpg

Vi fremmer mental sundhed

Alle kan søge om støtte til projekter.

Nyt om mental sundhed
Mental sundhed

962.091 kr. til projekt i hospiceverdenen

Død, sorg og angst - alt det, vi som mennesker frygter konfrontation med, er hospicemedarbejdernes hverdag. Nyt projekt finansieret af Velliv Foreningen skal give nye værktøjer til at forebygge stress og udbrændthed.

Læs mere
Forskning

Kvantitativ undersøgelse af COVID-19s betydning

Nyt forskningsprojekt støttet af Velliv Foreningen skal undersøge, hvordan COVID-19-pandemien og ændringer i levevilkår under pandemien påvirker danskernes mentale sundhed.

Læs mere
Mental sundhed

10 mio. kr. fra Velliv Foreningen styrker akut den mentale sundhed 263 steder

Velliv Foreningens akutpulje er nu fordelt mellem ansøgerne. I alt har 263 ansøgere fået glæde af puljen.

Læs mere
Se vores projekter
Arbejdspladser

Mere trivsel - mindre stress

Palsgaard A/S vil gennemføre en stressforebyggende arbejdspladsindsats for at nedbringe antallet af sygemeldte medarbejdere med stress. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 155.284 kr.

Læs mere
Arbejdspladser

Stress stopper vi sammen

Nyere forskning viser, at lederen er en central aktør i fremme af mental sundhed på arbejdspladsen. Velliv Foreningen støtter Konsulentfirmaet Stress-Stop Management med 709.200 kr., der vil udvikle, afprøve og implementere en stressforebyggende indsats.

Læs mere
Viden og formidling

Mindfulness-baseret forebyggelse og sundhedsfremme i den sidste del af arbejdslivet

Mental sundhedstræning for ældre erhvervsaktive kan være vejen frem, hvis ældre skal blive længere på arbejdsmarkedet og bidrage på arbejdspladsen i en højere alder. Aarhus Universitet har fået støtte fra Velliv Foreningen til at forske i løsninger baseret på mindfulness.

Læs mere
Arbejdspladser

Udvikling af kvantitativ stress-målingsværktøj til brug på arbejdspladsen

Syddansk Universitet vil introducere målinger af stressniveauer i hjernen, så der kan udføres præcise stressmålinger på arbejdspladserne. I dag er de danske stressmålinger omdiskuterede, fordi de er baserede på ansattes egne vurderinger.

Læs mere
Viden og formidling

Digital Future Work Lab - Mental sundhed på fremtidens digitale arbejdspladser

Der mangler viden om det digitale arbejdsliv og mental sundhed. Finanssektorens ledere og medarbejdere bliver i et nyt projekt taget alvorligt som eksperter i deres egen hverdag og i hvordan fremtidens digitale arbejdsplads skal designes.

Læs mere