Fil

God tone og godt kollegaskab på arbejdspladsen

En manual for håndtering af negative handlinger målrettet samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøorganisationer. Manualen er udarbejdet af Jesper Kristiansen (NFA),  Eva Gemzøe Mikkelsen (SDU), Annette Meng (NFA) 2024. 

Materialerne er skabt med afsæt i projektet ”God tone: Fra krænkende handlinger på arbejdspladsen til godt kollegaskab”. Download det skriftlige materiale. Her defineres negative handlinger og gives bud på, hvordan man kan begynde at arbejde med og forebygge negative handlinger.

Derudover er beskrevet 5 konkrete værktøjer

  1. Lav en politik om negative handlinger
  2. Identificer risikosituationer for negative handlinger
  3. Styrk jeres konflikthåndtering
  4. Styrk den psykologiske tryghed
  5. Gennemfør workshop om negative handlinger

Endelig giver materialet et bud på rollefordelingen i organisationen.

Gode råd til lederen

Sæt fokus på omgangstonen

5 indsatsområder

Der beskrives 5 konkrete ting, man kan arbejde med for at undgå negative handlinger.

Råd til toplederen

Råd til tillidsvalgte