Fil

Shift work and use of psychotropic medicine

Undersøgelse af om folk, der arbejder skiftehold, bruger mere medicin mod psykiske problemer end andre. Forskerne brugte oplysninger fra over 19.000 danske arbejdstagere og fulgte op med data fra nationale registre. Hovedresultatet vister, at skiftarbejdere har en lidt højere rate (1.09 gange) for at bruge medicin mod psykiske udfordringer, men forskellen er ikke signifikant. De fandt dog tegn på, at skifteholdsarbejdere måske bruger mere sovemedicin, beroligende midler og antidepressiv medicin, men mindre angstdæmpende medicin. Selvom de så en højere brug af medicin i tværsnitsanalysen, følte skiftarbejdere sig mere mentalt pressede end andre. Undersøgelsen konkluderer, at skifteholdsarbejde, som det praktiseres i Danmark, ikke nødvendigvis fører til mere brug af medicin for psykiske problemer, men opfordrer til yderligere studier for at forstå forskellen i brugen af forskellige typer medicin blandt skifteholdsarbejdere.

Af Karen Albertsen, PhD, Harald Hannerz, Fil Lic, Martin L Nielsen, PhD, Anne Helene Garde, PhD