Fil

Impacting employees’ and managers’ mental health skills using a workplace-adapted mindfulness-based intervention

De seneste årtier har befolkningens mentale helbred været på tilbagegang. Denne undersøgelse kiggede på effekten af mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) i virksomheder. Fire virksomheder deltog i en intervention, der inkluderede en introduktionssession, et 10-ugers online MBSR-kursus, og en workshop. Resultaterne viste, at før interventionen oplevede medarbejdere og ledere stress, passivitet og selvkritik. Efter interventionen rapporterede de større nærvær, forståelse for andres perspektiver, selvomsorg, og en mere responsiv adfærd overfor stress. Mindfulness blev en del af deres dagligdag og personlige udvikling.

Emilie Hasager Bonde, Eva Gemzøe Mikkelsen, Lone Overby Fjorback, og Lise Juul.