Fil

A comparison of work environment, job insecurity, and health between marginal part-time workers and full-time workers in Denmark using pooled register data

Denne undersøgelse sammenlignede arbejdsmiljøet, jobsikkerheden og helbredet hos deltidsansatte (8.0-14.9 timer/uge) med fuldtidsansatte (32.0-40.0 timer/uge). Resultaterne viste, at deltidsansatte oplevede lavere arbejdskrav, mindre indflydelse, mindre støtte fra kollegaer og ledere, lavere jobtilfredshed, dårligere sikkerhed og mere jobsikkerhed. De rapporterede også oftere dårligt helbred, behandlingskrævende sygdomme og depressive symptomer end fuldtidsansatte. Studiet konkluderede, at deltidsansatte oplever et dårligere psykosocialt arbejdsmiljø og helbred end fuldtidsansatte, og at arbejdsmiljøet kan påvirke forholdet mellem deltidsarbejde og helbred.

Helena Breth Nielsen PhD1 | Laura Stonor Gregersen MSc1 | Emma Steffensen Bach MSc2 |
Johnny Dyreborg PhD1 | Anna Ilsøe PhD2 | Trine Pernille Larsen PhD2 |
Kathrine Pape PhD1 | Jacob Pedersen PhD1 | Anne Helene Garde PhD1,3