Fil

Barselshjulet

Dette barselshjul har til formål at hjælpe dig som leder i at understøtte dine medarbejdere før, under og efter et barselsforløb og derved sikre trivsel, fastholdelse og kontinuerlig karriereudvikling for den enkelte. Analysen viser, at klare aftaler mellem lederen og den barslende medarbejder omkring f.eks. kontakt og muligheder for karriereudvikling under et barselsforløb skaber mere tryghed og klarhed for medarbejderen. 

Onepager om barselshjul

Hvad skal du som leder være opmærksom på, når din medarbejder
skal på barsel? Og hvad skal du som medarbejder være opmærksom på, når du skal på barsel? Hjulet giver et overblik over, hvilke samtaler der er vigtige og har et bud på, hvornår de kan placeres. 

Barselshjul onepager