Det støtter vi ikke

 • Aktiviteter, hvor målgruppen er børn og unge, som ikke er primært erhvervsaktive.
 • Den ældste gruppe i samfundet (75+).
 • Privatpersoner, herunder rejser, studielegater.
 • Aktiviteter, der tager sigte på behandling i det psykiatriske behandlingssystem. 
 • Projekter, der alene tager sigte på anskaffelser, f.eks. private anskaffelser, træningsværktøjer, redskaber, transportmidler, IT-udstyr osv.
 • Projekter, hvor byggeri eller anlæg er hovedformålet.
 • Partipolitiske formål og religiøst funderede aktiviteter.
 • Opgaver vi vurderer allerede løses godt i det offentlige system eller i privat virksomhed.
 • Almindelig drift.

Følgende kan ikke modtage donationer

 • Ansatte i Velliv Foreningen
 • Bestyrelsesmedlemmer, deres ægtefæller og børn samt personer og enheder, hvor bestyrelsesmedlemmet kan drage fordel af en bevilling
 • Medlemmer af Velliv Foreningens repræsentantskab kan ikke modtage donationer til alene egne aktiviteter eller i egenskab af virksomhedsejere. Medlemmer af Velliv Foreningens repræsentantskab, deres ægtefæller og børn, som er ansatte i en virksomhed, kan godt modtage donationer på virksomhedens vegne.