Det støtter vi ikke

 • Evalueringer af enkeltindsatser på arbejdspladser og ift. meget afgrænsende temaer og målgrupper.
 • Indsatser der tager udgangspunkt i problemstillinger på offentlige arbejdspladser, medmindre de har et relevant perspektiv for private arbejdspladser eller et bredere perspektiv for arbejds- og samfundslivet.
 • Aktiviteter, hvor målgruppen er børn og unge, som ikke er primært erhvervsaktive.
 • Aktiviteter hvor målgruppen er ældre end 75 år.
 • Privatpersoner og organisationer uden CVR-nummer
 • Aktiviteter, der har det psykiatriske system som målgruppe.
 • Projekter, hvor det primære formål er anskaffelser (for eksempel redskaber, IT-udstyr, licenser eller lignende).
 • Byggeri- og anlægsprojekter
 • Partipolitiske formål og religiøst forkyndende aktiviteter.
 • Opgaver der forventes løst i det offentlige system eller i privat virksomhed
 • Indsatser som fortrinsvis handler om fysisk sundhed.
 • Almindelig drift.

Følgende kan ikke modtage donationer

 • Virksomheder og organisationer, hvor ansatte i Velliv Foreningen er registreret ejer, ansat eller på anden vis kan drage økonomisk fordel af bevillingen.
 • Virksomheder og organisationer, hvor bestyrelsesmedlemmer i Velliv Foreningen er registrerede ejere, ansat eller på anden vis kan drage økonomisk fordel af en bevilling.
 • Virksomheder og organisationer, hvor medlemmer af Velliv Foreningens uddelingsudvalg er ejer, ansat eller kan drage fordel af en bevilling.
 • Virksomheder og organisationer, hvor med-lemmer af Velliv Foreningens repræsentantskab er ejer samt projekter, hvor medlemmer af Velliv Foreningens repræsentantskab er kontaktpersoner, fremgår af budgettet eller på anden vis har en aktiv rolle.