Jørn Astrup Hansen

Jørn Astrup
Navn

Jørn Astrup Hansen


By

København

Alder

82

Beskæftigelse

Fhv. bankdirektør, cand. oecon.


Jeg er pensionist, bor i København. Jeg er uddannet økonom, men har virket i den finansielle sektor: 16 år som bankdirektør og 9 år som bestyrelsesmedlem, hvoraf 3 år som formand. Jeg har været bestyrelsesformand i et skadesforsikringsselskab i 8 år. Jeg har et indgående kendskab til selskabs- og skatteretlige forhold. Jeg er aktiv i en ejerlejlighedsforening, hvor jeg i en halv snes år har siddet i bestyrelsen. Jeg deltager aktivt i samfundsdebatten som kommentator ved et af de større dagblade.

 

Repræsentantens tilkendegivelser er udtryk for vedkommendes egne meninger og opfattelser og er således ikke udtryk for Velliv Foreningens holdning, eller Velliv Foreningens faktiske omstændigheder.