Heidi Rosendal Larsen

Navn

Heidi Rosendal Larsen


By

Holbæk

Alder

41

Beskæftigelse

Direktør og bestyrelsesmedlem


Jeg er 41 år og bor i Holbæk med min mand og vores 3 børn. Herfra driver jeg mit virke som strategisk rådgiver og bestyrelsesmedlem. Som menneske er jeg nysgerrig og måske fagligt farvet af den stund, at jeg ser muligheder fremfor begrænsninger - og jeg hjælper gerne med at bringe dem til live. Det være sig i foreninger eller som mentor og alle steder jeg kan bidrage med min viden om forretningsudvikling. Jeg er meget optaget af især mental sundhed og liv i balance og samklang.

 

Repræsentantens tilkendegivelser er udtryk for vedkommendes egne meninger og opfattelser og er således ikke udtryk for Velliv Foreningens holdning, eller Velliv Foreningens faktiske omstændigheder.