Anette Steenberg

Navn

Anette Steenberg


By

Gladsaxe

Alder

55

Beskæftigelse

Administrerende direktør


Interessentvaretagelse er nøgleordet i min karriere. Som diplomat ved at arbejde for Danmark især dansk erhvervsliv, som investeringsdirektør, hvor jeg har trukket udenlandske investorer til Danmark og nu som direktør for en life science klyngeorganisation, der styrker grænseoverskridende samarbejde og promoverer vores region.

I Velliv Foreningens repræsentantskab, vil jeg arbejde for værdiskabelse, kendskabsgrad og synlighed af Velliv og Velliv foreningen til gavn for medlemmerne. Fritiden dedikeres primært til familien, venner, samfundsforhold og rejser.

 

Repræsentantens tilkendegivelser er udtryk for vedkommendes egne meninger og opfattelser og er således ikke udtryk for Velliv Foreningens holdning, eller Velliv Foreningens faktiske omstændigheder.