Workshop for stressramte

Tid & Balance v/ KelsaVisions vil afholde en workshop for stress-sygemeldte, hvor deltagerne undervises i forskellige teknikker, der skal hjælpe dem ud af deres stresssituation. Velliv Foreningen støtter projektet med 28.000 kr.

19-0202 – Workshop for stressramtenyyyy.jpg

Ansøger

KelsaVisions

Bevilling

DKK 28.000

Projektperiode

2019 - 2019

Beliggenhed

Sjælland

Status

Afsluttet

Pulje

Lokal trivsel

År

2019

Projektet er målrettet privatpersoner, som enten er sygemeldte med stress eller oplever stress. Deltagerne henvises fra jobcentre, særligt Jobcentret Sorø. 

Stressreducerende teknikker

Flere og flere danskere bliver sygmeldt med stress, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for hele samfundet. Dette projekt, udført af Tid & Balance v/ KelsaVisions, er en workshop for stress-sygemeldte. Deltagerne undervises i forskellige teknikker, der skal hjælpe dem ud af deres stresssituation. Målet er at give stressramte borgere adgang til redskaber og viden, der muliggør ”at komme ud på den anden side”. Projektet formidler eksisterende, kendte metoder til stressramte borgere gennem en endags workshop. Metoderne har videnskabelig evidens, og vil nemt kunne implementeres i deltagernes hverdage. Workshoppen vil bl.a. indeholde massage, yoga og undervisning i kost.

En forbedring af den mentale sundhed

Projektet har til formål at forbedre deltagernes mentale sundhed, så de kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor støtter Velliv Foreningen projektet med 28.000 kr. Tid & Balance v/ KelsaVisions har afholdt en lignende workshop med gode resultater til følge, hvor deltagerne gav udtryk for at have fået redskaber, som de vil kunne bruge fremadrettet. Initativtagerne bag projektet, Katja Feilberg og Bente Blanné fra Tid & Balance, har selv erfaring fra at være tidligere stressramte.