WalkAway - forebyggelse, frirum og fællesskab

WalkAway v/Majbritt Mikkelsen og Mads Krarup modtager 324.720 kr. til et projekt, hvor to hold med hver ni ledere fra små og mellemstore virksomheder ved hjælp af fysisk aktivitet får mulighed for at danne netværk og styrke deres mentale sundhed – under konceptet WalkAway.

Walk Away v. Majbritt Mikkelsen modtager støtte fra Velliv Foreningen.jpg

Ansøger

WalkAway v/Majbritt Mikkelsen og Mads Krarup

Bevilling

DKK 324.720

Projektperiode

2020 - 2021

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Afsluttet

Pulje

Vores område

År

2020

Projektet skal give deltagerne et mentalt pusterum. 

Indsats for 18 ejerledere

Ejerledere af små og mellemstore virksomheder er ofte kendetegnet ved at brænde for deres virksomhed og føle stort ejerskab for den. De har mange ansvarsområder uden nogen at uddelegere til. Derfor er lederne i stor risiko for at udvikle mentale helbredsproblemer som følge af de stressende omstændigheder. 

Derfor vil konsulentfirmaet v/Majbritt Mikkelsen og Mads Krarup lave projektet WalkAway, der skal komme 18 ledere, i små og mellemstore virksomheder, til gode. Noget af forløbet afholdes i internat i Italien og Frankrig. 

Formålet med projektet er dermed at give deltagerne oplevelsen af vigtigheden af et mentalt frirum i hverdagen, styrke deres mentale robusthed med det sigte at forebygge ensomhed i positionen som ejerleder samt at give deltagerne mulighed for at skabe et netværk med andre i samme situation. 

Natur og netværksdannelse

Projektet vil især benytte sig af fysisk aktivitet og sparring i naturen. Metoden støtter sig bedst op af en undersøgelse fra Stanford University. Indsatsen bygger desuden på tværfaglige metoder, hvor både fysisk aktivitet og coachingmetoder er i centrum. 

Der tages afsæt i ressourcer og konkrete forhold på arbejdspladsen, som deltagerne bringer i spil under processen, og hvor de øvrige deltagere bidrager med opklarende spørgsmål, viden og erfaringer.

Det øgede kendskab til hinanden danner grundlag for netværksdannelse, der skal fungere som et understøttende fællesskab for den videre udvikling af den enkeltes værktøjer til at fremme og forankre den mentale sundhed hos dem selv og på arbejdspladsen.

Velliv Foreningen støtter indsatsen med 324.720 kr. 

Resultater

Projektet er nu afsluttet. En intern evaluering af projektet indikerer, at ejerlederne har fået meget ud af at deltage i indsatsen. Som led i evalueringen har ejerlederne ved start, midtvejs og afslutningsvist vurderet, deres egen mentale robusthed og trivsel (vha. WHO-5 trivselsindeks). Resultaterne fra målingerne viser, at ejerlederne i projektperioden har styrket deres mentale robusthed og trivsel. Ved projektets afslutning havde lederne i gennemsnit en score på 74 i WHO-5s trivselsindeks, det er en væsentlig højere score end gennemsnitsbefolkningen (gennemsnitsscoren for befolkningen er 68). Derudover viser resultaterne fra målingen, at der ved projektets afslutning ikke længere var nogen af ejerlederne der havde en score, der indikerede en risiko for depression eller stressbelastning (<50). Ved projektstart galt det to af ejerlederne, hvilket altså indikerer, at to af ejerlederne i projektperioden har opnået markant forbedret trivsel.

Udover projektet har styrket ejerledernes mentale sundhed indikerer udsagn fra ejerlederne ligeledes, at fokusset på deres egen mentale sundhed også har afledt et øget fokus på den mentale sundhed blandt medarbejderne. Konkret har det i nogle af virksomhederne ført til etablering af konkrete tiltag med fokus på den mentale sundhed.

”Jeg oplever, at jeg er blevet mere afslappet. Jeg har ændret mit fokus. Jeg går mere op i, hvordan mit personale har det. Jeg har iværksat noget fælles træning. Man kommer tæt ind på livet på hinanden og det har givet større sammenhold i virksomheden. Før var det mere kæft, trit og retning. Nu tager medarbejderne mere ansvar, de kan selv meget mere.” - Ejerleder

Grundet Covid-19 blev de planlagte aktiviteter i Italien og Frankrig rykket til Bornholm og Tyskland.