Walk & Talk – Netværk for ledige

Konsulentfirmaet Hoffensetz & Halvorsen IVS modtager 48.873 kr. til projektet Walk & Talk, som består af netværksarrangementer for ledige, der står uden et arbejdsfællesskab.

indsatsområde 1c.png

Ansøger

Hoffensetz & Halvorsen IVS

Bevilling

DKK 48.873

Projektperiode

2020 - 2021

Beliggenhed

Nordjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2020

Arrangementerne tager udgangspunkt i gåture med en konsulent og andre ledige, og har til formål at forebygge ”ledighedsstress". 

Ledighed kan føre til alvorlig stress

Det kan være psykisk udfordrende at være ledig og få alvorlige konsekvenser for de pågældende borgeres mentale sundhed. Ledigheden kan føre til isolation og belastningsreaktioner som stress, angst og depression. En samlebetegnelse for dette er ledighedsstress, og det er dette, Hoffensetz & Halvorsen IVS vil sætte fokus på med projektet.

Projektet fokuserer på at bryde med isolation og stress, som opstår i den del af arbejdslivet, hvor privatliv og arbejdsliv - ofte uventet - flyder sammen, og ens beskæftigelse pludselig er at finde et nyt arbejdsfællesskab. Det er en periode, hvor den mentale sundhed bliver udfordret, og man er særligt sårbar for stress.

Derfor vil konsulentvirksomheden facilitere netværksarrangementer i naturen som en gratis håndsrækning til dem, der står uden arbejdsfællesskabet og søger jobs. Projektet skal hjælpe ledige ud af isolation og mod mental sundhed ved at tilbyde netværk, kompetenceudvikling og fællesskab om det at være ledig.

Et fagligt fællesskab og positiv forandring

Indsatsen består af ugentlige netværksarrangementer, hvor ledige indgår i et fagligt fællesskab. Her arbejder de med eget selvværd og med at komme ud af isolation ved at indgå i sociale peer-to-peer relationer.

Facilitatorerne vil afprøve fire forskellige typer af arrangementer à tre gange hver: 1) Kompetenceudviklende – jobsøgningsredskaber, 2) Selvudviklende – udforskning af kerneværdier, 3) Netværkende – møde med virksomheder og 4) Inspirerende - gode erfaringer i fokus.

Således har projektet positiv forandring er i centrum, så der kan dannes et fællesskab, hvor de ledige deltagere byder ind og støtter hinanden. Det betyder, at deltagerne vil bevæge sig væk fra ledighedsstress og isolation - og lære at fokusere på at skabe et godt liv, mens de er ledige. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 48.873 kr.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps