Vi skal gå fra mol til noget der dur – sammen

Mange mennesker, specielt unge, føler sig ensomme. Dette er også tilfældet i den store by Odense. Center for Mental Sundhed modtager 50.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til et projekt, som skal medvirke til bekæmpelse af ensomhed i Odense.

Center for mental sundhed2.jpeg

Ansøger

Center for Mental Sundhed

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2022 - 2022

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Ufrivillig ensomhed i Odense

Ifølge Center for Mental Sundhed lider flere end 380.000 danskere af svær ensomhed. Bl.a. har Corona nedlukningerne bidraget til, at dette tal er stigende. I en stor by som Odense kan det være svært, at finde vejen til de helt rette tilbud, som eventuelt ville kunne hjælpe en ud af ensomhed. Derfor skal der nu en indsats i gang i Odense, som skal tydeliggøre borgernes muligheder for støtte. 

Et arrangement for byens ensomme

Center for Mental Sundhed modtager 50.000 kr. fra Velliv Foreningen, som skal bruges på et storslået arrangement for Odenses ensomme, i alderen 20-75 år.  

Arrangementet skal belyse og inspirere til forbedring. Det kommer bl.a. til at bestå af: et oplæg holdt af Patrick Cakirli fra March mod Ensomhed, andre forskellige oplæg som skal synliggøre tilbud til støtte i Odense, fællesspisning og musik.
Arrangementet vil blive holdt i Storms Pakhus. 

Der vil også blive afholdt et event morgenen efter, hvor der bl.a. vil være fællesmorgenmad, taler og linedance. 

Arrangementet blev afholdt d. 29. August 2022.