Vi bygger bro mellem mennesker i udsathed og frivillige fællesskaber

Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby modtager 50.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal hjælpe udsatte og sårbare mennesker ud af ensomhed og ind i frivillige fællesskaber.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2023 - 2023

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Sårbare mennesker oplever ensomhed og social isolation

Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby arbejder for at give alle mennesker adgang til deltagelse i frivillige fællesskaber og projekter, heriblandt sårbare mennesker. 

Ansøger og leder, Thorbjørn Nielsen, skriver: "Problemet for mange mennesker i sårbare og udsatte positioner er, at de i langt højere grad end andre oplever ensomhed og social isolation. Der eksisterer derfor et stort potentiale for at engagere målgruppen i frivillige fællesskaber, hvori de kan få nye netværk, mulighed for at være noget for andre og opleve at kunne bidrage.".

Nu modtager Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby en bevilling på 50.000 kr. til en indsats, der skal bringe sårbare mennesker ud af ensomheden og ind i de frivillige fællesskaber.

Frivillige fællesskaber

Målgruppen for indsatsen er sårbare mennesker, altså mennesker der af forskellige årsager eller omstændigheder, ender i sårbare og udsatte livspositioner, f.eks. mennesker med handicap, mennesker med psykisk sårbarhed eller mennesker med flygtningebaggrund.

Helt konkret, skal indsatsen bestå af:
- Møder og workshops for mennesker i udsatte og sårbare positioner, hvor de får viden om hvordan man kan deltage og engagere sig i frivilligt arbejde.

- Samarbejde med civilsamfundet, offentlige og private aktører. Herunder brobygningsforløb, workshops og rådgivning af fagpersonale.

- Understøttelse af lokale foreninger til inklusion af mennesker i udsatte og sårbare positioner. Herunder kurser og netværksmøder om inklusion, samt matches mellem foreninger og frivillige.

Thorbjørn Nielsen skriver: "Forandringen, som projektet vil medføre, er, at flere mennesker i sårbare og udsatte positioner opnår en tilknytning til foreningslivet, som frivillig og/eller som deltager. Herigennem tilegnes nye kompetencer samt et nyt blik på egne ressourcer. Deltagelse i foreningslivet vil også medføre, at de opnår et fællesskab og et socialt liv, som de kan læne sig ind i, hvorved risiko for øget ensomhed og forringet livskvalitet mindskes.".

Frivilligcenteret forventer at ca. 150 personer vil få gavn af indsatsen, som afvikles igennem 2023.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps