Vandring til livsmod og livskraft for kvinder

Cafe Grenaa/KFUMs Sociale Arbejde modtager 50.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal afhjælpe stress hos kvinder.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Cafe Grenaa/KFUMs Sociale Arbejde

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2023 - 2023

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

Vandreture: pilotprojekt

I  2022 var Cafe Grenaa tovholder på et pilotprojekt omkring vandreture for kvinder. Her afprøvede man i samarbejde med præst og terapeut Hanne Louise E. hvorledes ugentlig vandring i naturen, kunne bidrage til større mental velvære. Resultatet var yderst positivt – nye netværker opstod på tværs og kvinderne delte glæder og sorger, og styrkede hinanden gennem gode råd og venskaber. Nu modtager Cafe Grenaa en bevilling på 50.000 kr. fra Velliv Foreningen til at forlænge projektet.

Ansøger og udviklingskoordinator, Sabina Hvid, skriver: "De seneste måneder har vi gennem pilotprojektet åbnet naturen for sårbare kvinder og sammen fundet et helende rum, gennem vandring. I denne proces har vi fundet frem til at målgruppen især omfavner unge kvinder med stress, samt ældre kvinder der har mistet og derfor er i sorg. Da vandringerne foregår i hele kommunen er projektet derfor rettet mod kvinder fra alle egne af kommunen. Det er ligeledes et ønske at række ud til kvinder med anden etnisk baggrund end dansk.".

Todelt fortsættelse

Den forlængede indsats skal bestå at to dele:

1. Ugentlig vandring af tre times varighed i naturen – faciliteret af præst og terapeut og med guidet
meditationer og mindfulness undervejs.
2. Uddannelse af ti frivillige til at facilitere vandringen og de guidede meditationsøvelser efter endt
projektperiode.

Sabina Hvid skriver: "Projektets "del 2"er et forsøg på at gøre projektet bæredygtigt, således at det kan fortsætte når diverse fondsmidler udløber. Del 2 er derfor et uddannelsesforløb for frivillige, der skal uddannes til at kunne facilitere vandringerne og de guidede meditationer/øvelser. Målet er altså at projektet på sigt skal kunne drives ved hjælp fra frivillige.".

Cafe Grenaa forventer at indsatsen vil komme ca. 150 kvinder til gode og skal afvikles fra juni til december 2023.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps