Væredygtighed i Det Sociale Vaskeri

Kirkens Korshær - Det Sociale Vaskeri modtager 49.735 kr. til en undersøgelse som skal afdække vaskeriets kultur og identitet. Medarbejdere, frivillige og praktikanter vil blive interviewet med henblik på at klarlægge, hvordan de oplever vaskeriet som arbejdsplads. Undersøgelsen har særligt fokus på at dokumentere, om praktikanterne får styrket mental sundhed, nye kompetencer og hjælpes videre i livet.

laundry-86787_1280.jpg

Ansøger

Det sociale vaskeri – Kirkens Korshær

Bevilling

DKK 49.735

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2020

Det Sociale Vaskeri vil undersøge deres kultur, identitet og væredygtighed. Væredygtighed forstået som hvorfor de agerer, som de gør, med fokus på at forstå det hele menneske ud fra en holistisk tilgang. Vaskeriet er en socialøkonomisk virksomhed under Kirkens Korshær, som fungerer som traditionelt møntvaskeri og professionelt vaskeri, der vasker for en række virksomheder og institutioner.

En hjælpende hånd

Det Sociale Vaskeri arbejder for at igangsætte aktiviteter i dagligdagen for sårbare borgere, . Det er et meningsfuldt vaskeri som ansætter borgere langt fra arbejdsmarkedet i praktikforløb, så de får nye kompetencer, styrket mental sundhed og hjælpes videre i livet.

Vaskeriet beskæftiger tre ordinært ansatte, en god håndfuld frivillige og praktikanter via jobcentret og i uddannelsesforløb. Overskuddet går til Kirkens Korshærs arbejde med sociale udsatte. Via praktikforløb i vaskeriet hjælpes borgere videre i livet, og bl.a. ved at undersøge organisationens kultur, identitet og arbejdsglæden hos medarbejdere, frivillige, og praktikanter, fås et indblik i vaskeriets sociale indsats og metoder.

Organisationen vil, med støtte fra Velliv Foreningen, undersøge vaskeriets kultur, identitet og væredygtighed, særligt med henblik på at undersøge, om praktikanterne får styrket mental sundhed, nye kompetencer og hjælpes videre i livet.

Forbedret mental sundhed

Undersøgelsen vil bestå af en kortlægning af praksis, interviews med nuværende og tidligere medarbejdere, praktikanter og frivillige, workshops for personalet samt udarbejdelse af et idekatalog til fremtidig brug.

Indsatsen skal optimere vaskeriets arbejde fremadrettet. Dermed er projektets målsætning at skærpe og videreudvikle vaskeriets tilbud til mennesker på kanten eller udenfor arbejdsmarkedet. Undersøgelsen skal bidrage til at højne både fagligheden, arbejdsglæden og resultaterne til gavn for borgerne.

Ved at undersøge, om de tidligere praktikanter har opnået en sundhedsfremmende virkning og øget trivsel efter endt praktikforløb, fås der et overblik over den sociale indsats vaskeriet tilbyder. Dermed bliver det tydeligere, hvad der virker og ikke virker. Herefter kan de justere på forløbet, så praktikanterne får mest mulig gavn af det fremadrettet.

Velliv Foreningen støtter projektet med 49.735 kr.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps