Unges mentale trivsel i første job. Betydningen af præstation, arbejdsmiljø og midlertidighed

Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet modtager 2.792.680 kr. til at undersøge, hvordan midlertidige ansættelser, præstationskultur og arbejdsmiljøforhold påvirker den mentale trivsel blandt unge i første job.

office-594119_1920.jpg

Ansøger

Center for Ungdomsforskning, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

Bevilling

DKK 2.792.680

Projektperiode

2019 - 2022

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Forskning

År

2019

Projektets målgruppe er unge mellem 18-30 år i første job, der er i fare for at udvikle- eller allerede har problemer med mental mistrivsel.

Unge på arbejdsmarkedet er ekstra sårbare

Flere og flere unge oplever mental mistrivsel i den første ansættelse efter endt uddannelse. De seneste års undersøgelser viser, at unge på arbejdsmarkedet er en yderst varieret og sammensat gruppe, der er problematisk at rette generelle forebyggelsesaktiviteter imod. Det er derfor nødvendigt med en detaljeret og kontekstafhængig viden om unge og deres arbejdsliv, hvilket dette studie vil imødekomme. Center for Ungdomsforskning (CeFU) på Aalborg Universitet vil undersøge, hvordan midlertidige ansættelser, præstationskultur og arbejdsmiljøforhold påvirker den mentale trivsel blandt unge i første job. Det skal undersøges med udgangspunkt i de unges egne fortællinger, kvalitative interviews og indrapporterede data til en undersøgelse kaldet ’VestLiv’, hvor 3700 unge er blevet fulgt gennem spørgeskemaer fra de var 15 år. Slutproduktet er en podcastserie, som suppleres af traditionel formidling i form af artikler (peer review), deltagelse på konferencer og kontakt til forskellige medier for at komme ud med resultater og sætte en dagsorden om emnet. 

Todelt forskningsprojekt

Mentale trivselsproblemer er et komplekst fænomen med komplekse årsagsforklaringer, og dækker over mange forskellige former for og grader af mistrivselsproblemer. I dette forskningsprojekt forstås mistrivsel som unge, der rapporterer tegn på mental mistrivsel i form af søvnbesvær eller symptomer på depression, angst eller stress.

Forskningsprojektet er derfor todelt:
Arbejdsmedicin i Herning er ansvarlig for projektets register- og spørgeskemadata analyse (A). Her analyseres den eksisterende ungdoms kohorte 'Vestliv', hvor ca. 3700 unge, der er født i 1989, er blevet fulgt med spørgeskemaer fra de var ca. 15 år. Formålet med analysen er at blive klogere på, hvordan mental trivsel igennem opvæksten spiller ind på mental trivsel i starten af arbejdslivet, samt hvilken rolle arbejdsforhold, herunder midlertidighed i ansættelsen, har for trivsel. I del (B) indhenter CeFU, AAU 50 kvalitative interviews med unge i alderen 18-30 år, som er i første job. Der indhentes interviews i to forskellige brancher, hotel og restauration. Begge brancher er kendetegnet ved præstationspres, midlertidige ansættelser og mental mistrivsel.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Resultater

Projektet er nu afsluttet.

Hovedresultaterne fra forskningen er følgende:
- Der er fundet en statistisk signifikant sammenhæng mellem at rapportere stress igennem ungdommen og at rapportere stress, når man starter i arbejdslivet, det gælder for både arbejdsrelateret stress som generel stress. Hvor arbejdsrelateret stress kan forebygges med et godt psykosocialt arbejdsmiljø, er det ikke tilfældet med det generelle stress.
- Stress i ungdommen ca. fordobler risikoen for lav arbejdsmarkedsdeltagelse som ung voksen.
- Kombinationen af midlertidige og usikre ansættelsesforhold og præstationsorienterede arbejdskulturer betyder, at det for flere af de unge, der er interviewet i forskningsprojektet, bliver vanskeligt at lykkes med at blive til som det ’succesfulde arbejdssubjekt’, som de stiler efter. Når denne gruppe nyuddannede unge yderligere arbejder i et belastende arbejdsmiljø, bliver de mere udsat for at opleve mistrivsel i det første job. Unges kampe for at blive til succesfulde arbejdssubjekter bliver dermed en medvirkende årsag til psykosocial mistrivsel i starten af arbejdslivet.

De fulde resultater fra forskningen kan læses i henholdsvis artiklen: 'A toxic combination'.

og

'Perceived stress in adolescence and labour market participation in young adulthood - a prospective cohort study’.

Resultaterne fra projektet er ligeledes formidlet i en podcastserie ved navn 'Generation præstation i job', hvor hver episode har forskellige eksperter som gæster. Podcastserien kan tilgås, hvor du normalt hører podcast, eller du kan finde den her.