Udvikling og vækst med et fokus på god trivsel og balance i en mandlig domineret performancekultur

El-installatørfirmaet Mariendal modtager en bevilling fra Velliv Foreningen på 250.000 kr. til et projekt, som skal fremme trivslen og arbejdsglæden, samt reducere sygefraværet i virksomheden.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Mariendal

Bevilling

DKK 250.000

Projektperiode

2023 - 2023

Beliggenhed

Nordjylland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2022

Svært at tale om bløde værdier

Mariendal har efter Corona oplevet et højt arbejdspres, som har påvirket trivsel og performance. Det er derfor afgørende med god ledelse og trivsel, for at fastholde og tiltrække nye medarbejdere.

Ansøger, Anne Madsen, som er HR Chef i virksomheden beskriver: ”Øget fravær (3,5% til 6%) og højt arbejdspres har påvirket trivsel og performance post corona. God ledelse og trivsel er derfor vigtige faktorer ift. tiltrækning og fastholdelse i et kompetitivt marked. Projektet har derfor fokus på udvikling af ledelsesmæssige kompetencer; at arbejde med trivsel og balance, medarbejderinvolvering samt fokus på og viden om, hvad der skaber trivsel - især i en mandsdomineret performancekultur, hvor det er svært at tale om de bløde værdier.”.

Virksomheden modtager derfor en bevilling på 250.000 kr. fra Velliv Foreningen til at styrke trivslen gennem udvikling af de ledelsesmæssige kompetencer.

Fokus på at styrke den organisatoriske forankring

Hele organisationen vil blive involveret i indsatsen og aktiviteterne henvender sig både til medarbejdsgruppen, lederne og Arbejdsmiljøorganisationen (AMO), og der er et stort fokus på at styrke den organisatoriske forankring gennem en trivselspolitik.

Helt konkret, består indsatsen af følgende aktiviteter:

- Udarbejdelse af trivselspolitik.

- Gennemførelse af trivselsmåling.

- Præsentation af resultater fra trivselsmålingerne for ledere, arbejdsmiljøorganisation og projektgruppe.

- Workshop for ledere om trivsel, arbejdsglæde og den svære samtale.

- Ledersparring mhp. at lederne får anvendt den nye viden i hverdagen.

- Trivselsunivers, understøttet af nyindkøbt medarbejder-app.

Projektansøger opstiller desuden fire klare mål for projektet, nemlig: 

1. at sygefraværet skal være under 4%.
2. at lederne får lettere ved at tage dialogen om de bløde personalemæssige emner. 
3. at der skal ses øget trivsel, fald i arbejdspres samt styrket ledelsesadfærd.
4. at der kan ses en målbart øget trivsel hos medarbejderne.

Projektet forløber over en periode på 11 måneder og forventes at komme i alt 190 medarbejdere og 29 ledere til gode.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps