Udvikling af totalintervention ud fra OLGI-modellen

Arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital vil udvikle og afprøve en helhedsorienteret model på en virksomhed. Modellen har til formål at fremme den mentale sundhed på arbejdspladsen, og Velliv Foreningen støtter indsatsen med 400.000 kr.

startup-594090_1920.jpg

Ansøger

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Bevilling

DKK 400.000

Projektperiode

2020 - 2021

Beliggenhed

Nordjylland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2019

Konceptet vil blive afprøvet på Carsøe A/S. 

En helhedsorienteret model til afprøvning

Mentale sundhedsudfordringer på danske arbejdspladser er stigende. Dette er særligt problematisk for små og mellemstore virksomheder (SMV'er), da de ofte mangler de ekstra kræfter, som større virksomheder har til at håndtere dårlig mental sundhed. En organisationspsykolog fra Arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital vil derfor udvikle og afprøve en helhedsorienteret model på en SMV. Fundamentet for indsatsen er OLGI-modellen: Organisation, Ledelse, Gruppe og Individ. Der arbejdes med lederens rolle i en stressforebyggende indsats, og der er fokus på at arbejde med sygefraværskultur, kollegastøtte på gruppeniveauet og værktøjer til individet, der fremmer den enkeltes robusthed. Indsatsen er et pilotprojekt, hvor der vil blive udviklet et koncept, der kan opskaleres og afprøves på andre SMV'er. 

En sund organisationskultur

Indsatsen bygger på solid arbejds- og organisationspsykologisk viden. Der trækkes på finske erfaringer og viden samt på forskellige faggrupper fra arbejds- og miljømedicinske klinikker. Indsatsen inkluderer desuden alle organisationsniveauerne parallelt: På ledelsesniveau er der fokus på, hvilke værktøjer lederne kan bruge til at forebygge og reducere stress. På gruppeniveauet er der fokus på, hvordan arbejdsfællesskaber kan være med til at forebygge stress, herunder hvordan kollegaer bedst hjælper hinanden. Der arbejdes med det gode kollegaskab, som kan være med til at sikre tidlig opsporing af stress og dermed en sund organisationskultur. På individniveau er der fokus på coping-strategier og robusthedstræning. Målet med indsatsen er at gennemføre en totalintervention, hvor der kan måles effekt ved de interventioner og værktøjer, der benyttes. Der er ligeledes fokus på vidensdeling, da der vil bl.a. udvikles en video omkring resultaterne. Velliv Foreningen støtter projektet med 400.000 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps