Udvikling af et internetbaseret værktøj til virksomhedernes arbejde for et godt arbejdsmiljø

Små og mellemstore virksomheder vil inden længe få mulighed for at benytte et gratis internetbaseret værktøj, som kan hjælpe ledere og medarbejdere til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og forebygge dårlig mental sundhed. Værktøjet udvikles af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø med støtte fra Velliv Foreningen.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø projekt.jpg

Ansøger

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Bevilling

DKK 1.594.648

Projektperiode

2019 - 2021

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2018

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udviklet et spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø og trivsel, som bliver det grundlæggende element i et nyt internetbaseret værktøj til små og mellemstore virksomheder med mellem 20 og 250 ansatte. Værktøjet skal gøre det nemmere for ledere og medarbejdere at opdage og forebygge dårlig mental sundhed. Værktøjet vil i første omgang blive et gratis tilbud for op til 5.000 virksomheder.

”Vores spørgeskema og internetværktøj vil gøre det nemmere at etablere en lokalt forankret indsats mod f.eks. stress i en virksomhed. Det handler om at understøtte ledernes indsats og gøre dem bedre til at inddrage medarbejderne i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø,” siger Thomas Clausen, der er seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Når medarbejderne i en virksomhed besvarer spørgsmålene i det internetbaserede værktøj fra forskningscenteret, genereres en opsamlende rapport til virksomhedens ledere og medarbejdere. På baggrund af rapporten får lederne mulighed for at indlede en dialog med medarbejderne om, hvordan det psykiske arbejdsmiljø kan forbedres. Det vil være med til at sikre en god indsats, som forebygger udvikling af dårlig mental sundhed. Værktøjet formidles ved hjælp af videoer, beskrivelser af hvilke faser arbejdsmiljøindsatsen gennemløber og processkemaer, der hjælper med at holde indsatsen på sporet.

Internetværktøjet forbedres løbende og kan anvendes i alle typer brancher og på alle typer arbejdspladser.

Internetværktøjets udvikling og virksomhedernes brug af det, bliver fulgt af repræsentanter fra både arbejdsgiverorganisationer, brancheorganisationer og fagforeninger.
”Værktøjet vil være med til at hæve standarden for, hvordan psykisk arbejdsmiljø og mistrivsel håndteres på virksomhederne. Det vil bidrage til mere engagerede og produktive medarbejdere i virksomhederne,” vurderer Thomas Clausen.

Velliv Foreningen støtter udviklingen af det nye værktøj med 1,6 mio. kr.

Problem

Der er en stigning i mentale udfordringer blandt medarbejdere og det er særligt små og mellemstore virksomheder (SMV'er), der mangler redskaber til at styrke den mentale sundhed. Dette projekt har til formål at udvikle et samlet internetbaseret arbejdsmiljøværktøj (kaldet IA), som SMV'er kan bruge i deres arbejde med det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Værktøjet vil være gratis at bruge, og vil indeholde et internetbaseret spørgeskema omhandlende psykisk arbejdsmiljø, automatisk genererede tilbagemeldingsrapporter og en række målrettede værktøjer, som SMV'er kan bruge, når de skal omsætte resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen til handling.

Målgruppe

Projekts målgruppe er lederne af SMV'er i størrelsesordenen 20-250 medarbejdere. Disse virksomheder har sjældent de nødvendige interne kompetencer (fx HR-ressourcer) til at gennemføre kvalificerede spørgeskemaundersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø eller adgang til relevant viden i forhold til at følge op på resultaterne fra en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. IA-portalen har kapacitet til, at 5.000 SMV'er kan deltage i projektet i dets løbetid.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps