Uddeling til Røde Kors

Røde Kors modtager 1.040.000 kr. fra Velliv Foreningen, efter at organisationen har lidt et stort økonomisk tab efter genbrugsbutikkernes nedlukning under corona.

Akutpulje_web_uden_txt.png

Ansøger

Røde Kors

Bevilling

DKK 1.040.000

Projektperiode

2021 - 2022

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Akutpulje

År

2021

Genopretning af Røde Kors' aktiviteter

Røde Kors har 246 genbrugsbutikker i hele landet, der har været nedlukket af flere omgange under coronakrisen. Det betyder, at der har været et stort økonomisk tab for organisationen og derfor mindre midler til aktiviteter for Røde Kors' målgruppe. 

Derfor modtager Røde Kors 1.040.000 kr. fra Velliv Foreningen til at genoprette nogle af disse aktiviteter. 

Midlerne går bl.a. til at styrke indsatte og løsladtes sociale færdigheder og dermed øge sandsynligheden for, at man kan begå sig socialt i samfundet efter løsladelse. Derudover skal midlerne bruges til at lave en række aktiviteter for ensomme mennesker i mistrivsel. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps