Uddannelsesforløb for medarbejderne på Lindhøjgaard

Det socialpædagogiske opholdssted, Lindhøjgaard, modtager 85.904 kr. til et uddannelsesforløb, som skal forebygge mentale udfordringer hos medarbejderne.

Lindhøjgaard modtager støtte fra Velliv Foreningen.jpg

Ansøger

Lindhøjgaard

Bevilling

DKK 85.904

Projektperiode

2020 - 2021

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2020

Hos Lindhøjgaard håndterer medarbejderne uledsagede flygtningebørn og unge. Projektet skal derfor give medarbejderne viden om mental sundhed, så de bliver styrket i at passe på dem selv i arbejdet.

En sårbar målgruppe

Lindhøjgaard er et socialpædagogisk opholdssted for uledsagede flygtningebørn og unge. Aktuelt er der 9 beboere på opholdsstedet, men antallet af beboere vil blive udvidet til 16 i 2022. Samtidigt vil Lindhøjgaard understøtte psykiatrien ved at modtage særligt sårbare uledsagede flygtninge med forskellige psykiatriske problematikker.

For at medarbejderne kan bevare deres mentale sundhed og forbedre sig på en udvidelse, vil organisationen understøtte og forberede medarbejderne gennem et 1-årigt undervisningsforløb.

Uddannelsesforløbet skal klæde medarbejderne på til at håndtere beboerne professionelt ved at øge deres viden om både målgruppen, samt hvordan de som medarbejderne kan passe på både beboerne, dem selv og deres kollegaer, i arbejdet. 

Relevant undervisning for medarbejdere

Alle medarbejdere på Lindhøjgaard vil blive inddraget i projektet, som består af to halvårlige undervisningsmoduler. Modulerne vil bestå af tre undervisningsdage og vil afsluttes med skriftlig og mundtlig eksamen.

Første modul vil sætte fokus på, hvordan medarbejderne kan passe på sig selv og hinanden i det højrisikoarbejde, de udfører. Her vil medarbejderne blive præsenteret for viden og redskaber til at håndtere pressede situationer og tage sig af sit mentale helbred. 

Andet modul vil sætte fokus på, hvordan medarbejderne kan forstå de uledsagede unge flygtninge, og hvordan man kan arbejde med dem socialpædagogisk. Medarbejderne vil derfor blive undervist i traumer, tilknytning og tilknytningsforstyrrelser samt mentaliseringsbaseret socialpædagogik. 

Eftersom medarbejderne er i høj risiko for at udvikle mentale sundhedsudfordringer som konsekvens af deres arbejde, kan indsatsen hjælpe med at forebygge dette. Derfor modtager projektet 85.904 kr. fra Velliv Foreningen. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps