Uddannelse af frivilligt bisidderkorps i Odense og Vejle

Foreningen For Lige Vilkår modtager 49.500 kr. til at uddanne flere frivillige bisiddere til deres bisidderkorps, så de kan udvide deres tilbud til byerne Odense og Vejle. Bisidderne skal bistå forældre, der har et barn med handicap, ved møder med offentlige instanser.

k3.jpg

Ansøger

Foreningen For Lige Vilkår

Bevilling

DKK 49.500

Projektperiode

2021 - 2021

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2020

Forældre til børn med et handicap har ofte brug for bisidderhjælp og støtte til at håndtere hverdagen, særligt hvis de har et begrænset netværk. Bisidderens rolle er at hjælpe familien før, under og efter mødet med at skabe overblik over sagen, støtte og lytte under møder og opsamle. 

Udvidelse af bisidderkorpset

Det kan være en hård og isolerende proces, at få et barn med handicap eller kronisk sygdom, og for de forældre, der har et begrænset netværk, kan det være en særlig ensom situation. Dét at have en bisidder til stede ved møder, kan være med til at give forældrene en sikkerhed og lette byrden.

Derfor vil Foreningen For Lige Vilkår lave en indsats, der har til formål er at mindske ensomhed, angst og stress hos forældre til børn med handicap eller kronisk sygdom. Foreningen har i forvejen et bisidderkorps i Aarhus og København, men vil med denne indsats udvide deres bisidderkorps, så tilbuddet også er gældende Odense og Vejle.   

Bisidderne skal bistå forældre ved møder med offentlige instanser som f.eks. sociale myndigheder, sundhedsvæsen eller skole. Bisidderens rolle er at bistå med forberedelse før mødet, støtte og lytte under mødet og samle op
efter mødet. 

Uddannet til at møde og guide forældre

En besidder er en frivillig, der har gennemgået et kursus, der varetages af en jurist og en handicaphjælper med erfaring på socialområdet. Kursisterne får derfor kendskab til serviceloven, retssikkerhedsloven og afvikling af ”det gode møde”, herunder konfliktnedtrapning.

Derudover er en essentiel del af uddannelsen at få redskaber til at møde og guide forældrene ud fra deres konkrete situation. Bisidderen skal hjælpe med at øge følelsen af mestring af eget liv, og på en konstruktiv og positiv måde give hjælp til selvhjælp. De frivillige besiddere er ofte selv forældre til børn med handicap, hvilket er en fordel ift. at forstå familiernes udfordringer og situation.

Med denne indsats vil Foreningen For Lige Vilkår uddanne ca. 40 bisiddere, som skal hjælpe til i region Syddanmark. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 49.500 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps