Udbredelse af Core Culture

Projekthuset Aron modtager 353.199 kr. til at afprøve Core Culture hos andre virksomheder end deres partnerne. Core Culture er et ledelsesværktøj under udvikling, der skal hjælpe ledere med at skabe en arbejdsfællesskabskultur med det formål at reducere stress.

arbejds fællesskab core culture.jpg

Bevilling

DKK 353.199

Projektperiode

2020 - 2021

Status

Afsluttet

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2020

Målet er, at seks uafhængige SMV’er skal afprøve det udviklede værktøj. 

Afprøvning af ledelsesværktøj

Projekthuset Aron og konsulentfirmaet ArbejdsmiljøCentret fik med projektet Core Culture i 2018 en bevilling fra Velliv Foreningen. Sammen med private virksomheder var det målet at udvikle et værktøj, der fremmer arbejdsfællesskabet for at forebygge og reducere stress.

Med dette initiativ har projektet til formål at skabe en fase 2, hvor målet er, at yderligere seks uafhængige SMV’er skal afprøve det udviklede værktøj. Erfaringerne skal være med til at kvalificere værktøjet endeligt og skabe et værktøj, SMV’ere kan bruge. 

Arbejdsfællesskab mod stress

Helt overordnet er projektets mål at bidrage til forebyggende at reducere arbejdsbetinget stress. Tilgangen er at sætte fokus på årsagerne til stress i stedet for at se på de individuelle konsekvenser af stress. En af årsagerne til arbejdsbetinget stress er det individuelle fokus i organisationer.

For at bidrage til at mindske forekomsten af stress er konsekvensen, at det er nødvendigt at foretage organisatorisk forandring med arbejdsfællesskabet i fokus. Projektet vil bidrage til at udvikle metoder for ledelsen til skabe en succesfuld forandring.

På kort sigt er det forventede resultat, at der er udviklet et ledelsesværktøj, der giver lederne mulighed for at ændre kulturen til en arbejdsfællesskabskultur. På længere sigt forventes det, at den skabte arbejdsfællesskabskultur vil forebygge og reducere arbejdsbetinget stress. Derfor støtter Velliv Foreningen projektet. 

Resultater

Seks virksomheder har i fire måneder afprøvet ledelsesværktøjet Core Culture og er kommet med input til optimering af værktøjet. Et projektteam har fulgt de seks virksomheder og opsamlet deres refleksion i forhold til struktur og opbygning, fagligt indhold, formål med indhold, og hvad virksomhederne ønskede at få ud af forløbet på deres virksomhed. På baggrund af tilbagemeldingerne og observationerne blev det klart, at indsatserne i Core Culture er brugbare og meningsfulde for virksomhederne, men at de skulle formidles anderledes, hvis virksomhederne selv skal kunne anvende værktøjet uden støtte. Så en vigtig testning og tilretning af et interessant og relevant værktøj til virksomheder der ønsker at arbejde med etablering af arbejdsfællesskab. Link til værktøjet finder du her.