Ture og aktiviteter til unge med angst, ensomhed og depression

Foreningen Be Free modtager 40.000 kr. til en indsats til at lave et fællesskab for sårbare unge.

Foreningen Be Free modtager fondsstøtte fra Velliv Foreningen.jpg

Ansøger

Foreningen Be Free

Bevilling

DKK 40.000

Projektperiode

2021 - 2022

Beliggenhed

Sjælland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2021

Et værested for unge

Foreningen Be Free har et værested for unge sårbare personer mellem 15 og 25 år, hvor de kan møde ligesindede og skabe nye relationer. Foreningen modtager en bevilling fra Velliv Foreningen til opretholdelse af deres værested og aktiviteter. 

På værestedet arrangeres forskellige aktiviteter, workshops og koncerter for de unge. Der bliver også arrangeret ture ud af huset, da mange af de unge ellers ikke har mulighed og ressourcer til at tage på udflugt.

Værestedet fungerer som et frirum, hvor der er stort fokus på at skabe et inkluderende fællesskab med plads til diversitet.

Styrke den mentale sundhed hos unge

Mange af de unge kommer fra hjem med manglende ressourcer præget af forældre, der f.eks. har et misbrug eller psykisk sygdom, eller der er psykisk eller fysisk vold i hjemmet. Det betyder, at størstedelen har udfordringer med tillid i relationer og de mangler et sundt netværk.

De har typisk haft en hård opvækst, og de har derfor behov for støtte til at bryde med mønsteret og vende deres skæbne til noget mere positivt og handlekraftigt. På værestedet bliver de unge mødt af rummelighed og forståelse og får muligheden for at tale med ligesindede.

På værestedet er der fokus på de ressourcer, de unge har, og på at udvikle deres kompetencer og dermed også selvværd, identitet og mentale sundhed.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps