Tryg IT-start

Tre enkeltmandskonsulenter (hhv. Bettina Prühs fra /Godt arbejdsliv, Helle Gransgaard fra /Psykologisk Tryghed i praksis og Rasmus Ranmar fra /Impasse) modtager samlet 423.600 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til et pilotprojekt, som skal udvikle og teste metoder, der skal skabe tryghed for unge førstegangsansatte i IT-branchen.

Velliv_Vores branche.png

Ansøger

Bettina Prüss /Godt arbejdsliv - Helle Gransgaard /Psykologisk Tryghed i praksis - Rasmus Ranmar /Impasse

Bevilling

DKK 423.600

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Afsluttet

Pulje

Vores branche

År

2022

Ung og nyansat

At være ung og ny- og førstegangsansat kan hurtigt medføre præstationspres og stress. Specielt i IT-branchen sker der konstante udviklinger og ændringer, som stiller høje krav til de unges tilpasningsevner allerede ved nyansættelse. Desuden kommer mange unge direkte fra uddannelsessystemet ud på arbejdsmarkedet, hvor de pludselig befinder sig redskabsløse i deres erfaringsløshed. 

Konsulent, Helle Gransgaard, skriver: "En analyse fra Norliv om mentale sundhedsudfordringer (2018) viser at unge erhvervsaktive under 35 år har det højeste niveau af stress blandt erhvervsaktive. De unge er fra en generation, hvor den mentale sundhed fortsat er dalende (Den Nationale Sundhedsrapport 2021), præstationskrav og egne forventninger er høje og der kan være stor frygt for at fejle især i deres første job. De unge er på vej ind i en branche (IT-branchen), hvor udviklingen går hurtigt og ikke kan forudsiges, samarbejderne er mange, ansvaret fra starten er stort, der kan tidligt være krav til specialisering, ikke altid tid til oplæring, og ikke for alle er der tid til fokus på den mentale sundhed.".

Derfor har de tre konsulentfirmaer /Godt arbejdsliv, /Psykologisk Tryghed og /Impasse slået sig sammen om et pilotprojekt (til at starte med), som skal være med til, at skabe en tryg start for unge førstegangsansatte i IT-branchen.

Projektets indhold

15 ledere og 80 medarbejdere deltager i pilotprojektet. Helt konkret skal projektets aktiviteter bestå af:

- 'Desk research' med fokus på psykologisk tryghed, samt unges trivsel i første job.

- Interviews og spørgeskemaundersøgelser.

- Udvikling af materialer.

- Udvikling og afholdelse af workshops (på arbejdspladserne).

- Evalueringer af resultater. Her lægges f.eks. fokus på indikationer på manglende kompetencer hos hhv. de unge og IT-virksomhederne. 

- Webinarer og oplæg.

Det overordnede mål med aktiviteterne er, at undersøge og formulere de kompetencer og den adfærd, som skal ændres eller forbedres for at unge førstegangsansatte får en tryg og stabil start i det nye job. Der skal belyses en psykologisk sikkerhed, som både tilgodeser den unge såvel som den nye IT-arbejdsplads. Desuden skal pilotprojektets aktiviteter tilføje redskaber til den unge's redskabskasse, som kan bidrage til tillid og selvstændighed.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Resultater

Projektet er afsluttet. Improvisationsmetoden, der er udviklet og afprøvet i projektet, der gennem en faciliteret proces kobler teori om psykologisk tryghed og applied improvisation (en slags improvisations teater), har vist sig, at styrke den psykologiske tryghed hos unge førstegangsansatte i IT-branchen. Dette begrundes både af data fra en før- og eftermåling (hvor der dog et begrænset datagrundlag), observation og kvalitative interview, det gælder blandt andet relationelt, hvor metoden har medvirket til at styrke relationerne mellem deltagerne. Derudover fremhæves det af deltagerne, at det er blevet nemmere at sige, hvis der er noget, der er svært og stille spørgsmål. Ligesom dialogen er blevet nemmere. Endeligt har metoden bidraget til en forståelse blandt deltagerne af, at psykologisk tryghed er alles ansvar. Overordnet kan det konkluderes, at improvisationsmetoden kan bruges som redskab til at udvikle psykologisk tryghed.

Endeligt er der som led i metodeudviklingen udviklet en række værktøjer til at måle/vurdere den psykologiske tryghed på en arbejdsplads, samt et øvelseskatalog til at arbejde med psykologisk tryghed. Disse værktøjer kan findes i rapporten her.