Trivslen i top

NGO’en Alkohol og Samfund modtager 90.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal fremme den mentale sundhed på arbejdspladsen, samt sikre at de ansatte tager hånd om sig selv, så de ikke brænder ud.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Alkohol & Samfund

Bevilling

DKK 90.000

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2022

Udbrændte ildsjæle

Alkohol & Samfund er en lille NGO, der arbejder for en bedre alkoholkultur i Danmark.

Ansøger og souschef hos Alkohol & Samfund, Bjarne Elholm, skriver: "Vi er et lille sekretariat med ni fuldtidsansatte medarbejdere, som bedst betegnes som en god håndfuld ildsjæle. Vi ønsker at gennemføre et projekt, der kan fremme den mentale sundhed, fordi vi også skal huske at tage hånd om os selv, så ingen af vores gode ildsjæle brænder ud. Vi har god tradition for at sikre et sundt arbejdsmiljø, men har få egne midler til at sikre det stadig forholder sig sådan.".

Derfor modtager Alkohol & Samfund nu en bevilling på 90.000 kr. til at starte en indsats, som skal virke forebyggende og beskyttende for de ansatte. 

Forebyggelse

Indsatsen skal forebygge udbrændthed og mistrivsel hos de ansatte, og bestå af følgende aktiviteter: 

- Kick-off med ekstern faciliteret APV-proces.
- Workshop til prioritering af indsatsområder og synliggørelse af udfordringer i dagligdagen.
- Implementering af en-to af de vigtigste udfordringer (fx samarbejdskultur, forebyggelse af stress...).
- Et selvstændigt forløb/temadag for ledelsen med fokus på rolle i forbindelse med stressforebyggelse internt og blandt medarbejdere.

Bjarne Elholm skriver: "Det betyder utrolig meget for os, som lille NGO at kunne få denne støtte til at styrke vores arbejdsmiljøindsats, da vi er projektdrevne og normalt ikke har mulighed for at få ekstra støtte til denne slags indsatser via vores projektfinansiering.".

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps