Trivselsnetværk

Erhvervspsykolog Susanne Ulveman, der ejer firmaet Couragepro ApS, modtager 776.722 kr. til at udvikle og afprøve et netværkskoncept for medarbejdere og ledere fra den finansielle sektor, der har været sygemeldte med stress.

erhvervspsykologi Susanne Ulveman modtager støtte fra Velliv Foreningen.jpg

Ansøger

Couragepro ApS

Bevilling

DKK 776.722

Projektperiode

2021 - 2022

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Afsluttet

Pulje

Vores branche

År

2020

Målet er at etablere fire netværksgrupper for henholdsvis ledere og medarbejdere. Netværkene skal styrke den mentale sundhed og robusthed hos netværksdeltagerne, således at de kan vende godt og vedvarende tilbage til arbejde efter en endt stresssygemelding.

Mental sundhed og robusthed

Det kan være vanskeligt at vende tilbage til sit job efter en stresssygemelding, hvor man ofte står alene med sin tvivl og sårbarhed og skal balancere mellem egne og virksomhedens behov. Derfor vil erhvervspsykolog Susanne Ulveman, som ejer firmaet Couragepro ApS, lave et pilotprojekt, bestående af et netværkskoncept for medarbejdere og ledere fra den finansielle sektor, der har været sygemeldte med stress.

Netværksgrupperne skal styrke den mentale sundhed og robusthed hos netværksdeltagerne, så de vender godt og vedvarende tilbage til arbejde efter en endt stresssygemelding. Gennem projektet hjælpes den enkelte så tæt på maksimal ydeevne som muligt uden tilbagefald.

Det skal primært ske ved, at deltagerne bruger hinanden, spejler sig i hinanden, deler bekymringer og sejre, og på den måde styrker sig selv og hinanden. 

Et værdifuldt fællesskab

Målet er, at grupperne skal drives med kun delvis støtte fra en professionel facilitator/psykolog, der har ansvaret for dels at etablere god gruppedannelse, dels at skabe de bedste rammer for forløbet. Indsatsen består desuden både af klassiske psykologfaglige tilgange med rødder i den psykodynamiske tradition kombineret med socialpsykologiske metoder som bl.a. peer-to-peer metoden.

Projektet består af flere forskellige komponenter, f.eks. administration af de fire netværk, rekruttering af deltagere, facilitering af fem netværksmøder i hvert netværk samt udarbejdelse af materialer til alle netværksmøder; præsentationsvideoer, guidelines til struktur og processer til brug ved netværksmøder uden facilitator. Alle materialer samles i en ”inspirationskasse”, som deltagerne kan bruge ved netværksmøderne. 

Undervejs i projektet afprøves og tilpasses materialerne, så andre netværksgrupper kan gøre brug af dem f.eks. i andre sektorer. Således har projektet til formål at hjælpe netværksdeltagerne tilbage til arbejdsmarkedet efter en stresssygemelding gennem og værdifuldt fællesskab og en aftabuisering af stress.

Susanne Ulveman arbejder i projektet tæt sammen med Vivi Bach, som også er erhvervspsykolog og Finansforbundet, fra hvis medlemsskare deltagerne til netværkene skal findes.

Velliv Foreningen støtter indsatsen med 776.722 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Resultater

Projektet er nu afsluttet og resultaterne viser, at netværksmøder er effektfulde, da de giver deltagerne mulighed for at udveksle tanker, følelser og strategier. Deltagerne oplevede en øget mental sundhed og blev bedre rustet til at vende tilbage på arbejdet efter endt sygemelding. Det viste sig at være vanskeligt at rekruttere ledere til projektet, hvorfor dele af indsatsen måttes ændres, så netværksgruppen for ledere, i stedet blev for ledere, som havde oplevet stresssymptomer, men ikke nødvendigvis var sygemeldte. Projektet har været afgrænset til en enkelt branche, men dets struktur og indhold kan med høj sandsynlighed udbredes til andre brancher uden væsentlige forandringer.

Fem af de ni netværksmøder var uden fysisk tilstedeværelse af facilitatorerne. Til dette formål er der udviklet fem videoer målrettet ledere, der har til formål at skabe mental sundhed og robusthed. De fem videoer er oprindeligt udviklet til et gruppeforløb for ledere, men kan også bruges individuelt. Videoerne indeholder viden, metoder og værktøjer til håndtering og forebyggelse af stress samt tilbagevenden til arbejde efter sygemelding med stress. Du kan læse mere om de enkelte sessioner og se videoerne her, under overskriften "Gruppeforløb - Bæredygtig ledelse".