Trivsel under og efter coronatiden

Joblife er som mange andre arbejdspladser påvirket af coronakrisen, som har medført ændrede arbejdsgange og en nedsat mental trivsel blandt medarbejderne.

Akutpulje_web_uden_txt.png

Ansøger

Joblife A/S

Bevilling

DKK 25.000

Status

Igangværende

Pulje

Akutpulje

År

2020

For at imødekomme den mistrivsel, der eksisterer hos medarbejderne, vil Joblife holde en dag for medarbejderne, hvor der er fokus på udfordringerne. Joblife vil løbende lave en måling på medarbejdernes trivsel (hver 3. uge), så de løbende kan evaluere, hvad der skal gøres.