Trivsel og ny kultur til fastholdelse af medarbejdere

Virksomheden Uptime IT modtager 48.600 kr. til en indsats, der skal skabe en god trivselskultur på arbejdspladsen.

achievement-adult-agreement-1061583.jpg

Ansøger

Uptime IT

Bevilling

DKK 48.600

Projektperiode

2021 - 2022

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2021

Varig trivsel i virksomheden

Virksomheden Uptime IT har den seneste tid været gennem nogle større forandringer efter at være opdelt i to separate virksomheder. Der har samtidig været stor udskiftning af medarbejdere og udfordringer med virksomhedens drift. Derfor ønsker virksomheden fremover at sætte fokus på stabilitet og medarbejdertrivsel for at sikre en god trivselskultur på arbejdspladsen.

Derfor modtager Uptime IT 48.600 kr. fra Velliv Foreningen til at lave et projekt, der skal styrke trivslen på arbejdspladsen. Projekt udvikles i samarbejde med konsulentvirksomheden Cabi. 

Formålet med projektet er at inddrage medarbejderne i Uptime IT i dannelsen af en ny arbejdskultur, hvor der er fokus på, hvordan man hver især løser kerneopgaven, og hvordan der skabes varig trivsel. Derudover vil der også være fokus på ledelsesansvaret ift. at skabe trivsel og håndtere mistrivsel. 

En god og sund arbejdskultur

Der er fire steps i dette forløb: 1) Sparring omkring kulturforandring og handleplan, 2) Workshop for hele virksomheden, 3) Oplæg og gruppearbejde og 4) Sparring med ledergruppe omkring opfølgning på forløb og implementering af ny viden. 

Projektet vil løbe over 4 måneder som en forebyggende indsats, der skal sikre de ansattes trivsel på arbejdspladsen på længere sigt.

Således har projektet til formål at skabe en god og sund arbejdskultur i virksomheden med høj trivsel. 

 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps