Trivsel og ledelse i praksis

Erhvervshus Nord modtager 189.700 kr. til at uddanne kvindelige ejerledere i erhvervsnetværket Morgenfruerne i at sætte fokus på trivsel og at forebygge stress i egen virksomhed.

Velliv_Vores omraade.png

Ansøger

Erhvervshus Nord

Bevilling

DKK 189.700

Projektperiode

2021 - 2022

Beliggenhed

Nordjylland

Status

Afsluttet

Pulje

Vores område

År

2021

Forebyggende tiltag, god trivsel

Erhvervshus Nord er en driftsorganisation for tre erhvervsforeninger i Skagen, Frederikshavn og Sæby, og erhvervsnetværket Morgenfruerne er et netværk for kvindelige selvstændige erhvervsdrivende. Netværket har omkring 80 medlemmer og er et af de største netværk for kvindelige ejerledere i Danmark.

Erhvervshus Nord modtager en bevilling fra Velliv Foreningen til at tilbyde 20 ejerledere i Morgenfruerne et kursus/coachingforløb, hvor de lærer til at sætte fokus på trivsel og at forebygge stress i egen virksomhed.

Formålet er at uddanne og træne lederne for at styrke deres evne til at håndtere sig selv og deres ansatte i en travl hverdag. Tanken er, at forløbet skal skabe rammerne for god trivsel ved at etablere forebyggende tiltag samt at blive klædt på til at håndtere situationer, hvor konflikter, dårlig kommunikation og samarbejdsvanskeligheder giver mistrivsel.

Forebyggende komponenter

Projektet består af flere forskellige forebyggende komponenter, herunder et foredrag om trivsel og ledelse i praksis, gennemførslen af Garuda-personprofiler samt forskellige kursus og coaching-forløb med relevante temaer, f.eks. temaerne kommunikation, konflikthåndtering, trivsel og samarbejde. 

Efterfølgende forventes det, at ejerlederne vil implementere trivselstiltag og skabe rammerne for god kommunikation og samarbejde i egen organisation, hvilket vil styrke arbejdspladsen som helhed med mindre stress og mistrivsel samt færre sygemeldinger til følge.

Således har indsatsen til formål at klæde en række ejerledere på til at arbejde med forebyggelsen af mistrivsel i deres virksomheder. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Resultater

Projektet er nu afsluttet. Projektet har sat øget fokus på mental sundhed og trivsel blandt de deltagende ejerledere. Lederne har tilegnet sig viden og værktøjer, som de kan anvende både til gavn for dem selv og ligeledes deres medarbejdere. På én arbejdsplads er der f.eks. efterfølgende blevet planlagt et omfattende trivselsprojekt og i en anden virksomhed er man bl.a. begyndt at afholde personalemøder og 1:1 samtaler, hvor trivsel er på dagsordenen. Ejerlederne har ifølge egne udsagn haft et stort udbytte af forløbet, men er dog enige om, at arbejdet med trivsel på arbejdspladserne er en proces, der fortsat er i udvikling og som kræver et kontinuerligt fokus fremadrettet.