Trivsel og feedback/feedforward i en socialøkonomisk virksomhed i vækst

Stiftelsen Købmandsgården modtager en bevilling på 180.000 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal understøtte medarbejdertrivslen i en tid med vækst.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Stiftelsen Købmandsgården

Bevilling

DKK 180.000

Projektperiode

2023 - 2023

Beliggenhed

Nordjylland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2022

Vækst skal ikke mindske trivslen

Stiftelsen Købmandsgården er en socialøkonomisk virksomhed, som har ca. 42 ansatte, hvoraf 12 er ledere og 30 er medarbejdere. Købmandsgården er i vækst og oplever kontinuerligt forandringer. Derfor ønsker virksomheden at gennemføre en indsats, der skal understøtte kulturen og forebygge eventuelle trivselsproblematikker, som opstår i forbindelse med virksomhedens vækst. 

Ansøger og leder, Majbritt Degrauwe, skriver: "Vi har brug for hjælp til, hvordan vi selv kan blive bedre til at arbejde med medarbejderes trivsel. Vi ønsker at give medarbejderen en stemme og engagere dem - de skal have indflydelse på trivsel og arbejdsmiljøet. Vi er i vækst og det vil fortsætte, hvilket øger behovet for at se på trivsel, specielt når der arbejdes i fem bodele og fire arbejdshold, året rundt. Det skaber forandringer, der kalder på at vi ser på hvordan vi værner om vores kultur, passion og ved at få engageret alle medarbejdere.". 

Derfor modtager Stiftelsen Købmandsgården nu en bevilling på 180.000 kr. fra Velliv Foreningen til denne indsats. 

Trivselspolitik og feedback- og feedforwardkultur

Helt konkret, skal indsatsens aktiviteter bestå af: 

- Opstilling af en trivselspolitik.
- Gennemførsel af trivselsmålinger og omsætning af disse til konkrete handlinger, i samspil med hele virksomheden.
- Skabelse af et fundament og fælles sprog for trivsel.
- Påklædning af ledere mv. til bedre at kunne arbejde med arbejdsmiljø.
- Fastlæggelse af en feedback- og feedforwardkultur, som skal skabe vidensdeling og udvikling.

Majbritt Degrauwe skriver: "Det er for Stiftelsen Købmandsgården vigtigt at det lykkes at få indarbejdet et godt trivselsarbejde samt en god feedback kultur. Projektet vil blive fastholdt ved at der fremadrettet fortsat vil blive arbejdet med trivselsmålinger, processer omkring dette, at arbejdsmiljøorganisationen bliver bedre klædt på mv. Der vil blive sat nye mål for hvad der skal nås igennem trivselsarbejdet, og det vil ligeledes blive et punkt på bestyrelsens årshjul, at der sættes fokus på dette.".

Der skal samarbejdes med eksterne konsulenter, og projektet skal forløbe fra januar til oktober 2023. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps