Trivsel i hverdagen

Virksomheden Bleva A/S modtager en bevilling fra Velliv Foreningen på 88.000 kr. til en indsats, som skal sætte fokus på trivsel i virksomheden.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Bleva A/S

Bevilling

DKK 88.000

Projektperiode

2023 - 2023

Beliggenhed

Nordjylland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2022

Stresset hverdag med nye arbejdsrutiner

Bleva A/S er en virksomhed, der sælger værktøjer til håndværkerindustrien. Efter Corona, har virksomheden oplevet en stresset hverdag, med mange opgaver og nye arbejdsrutiner.

Ansøger Lars Holmberg, som er ejer af Bleva A/S, skriver: ”Som ejerleder oplever jeg, at trivslen er udfordret blandt medarbejderne og for mig... Vi ønsker at få konkrete trivselsværktøjer til mere ro og overskud i hverdagen.”.

Bleva A/S modtager derfor en bevilling på 88.000 kr. fra Velliv Foreningen, til at gennemgå et trivselsforløb i virksomheden.

En ny trivselspolitik

Gennem indsatsen arbejdes der med relevante begreber indenfor psykisk arbejdsmiljø, såsom viden om pauser, forstyrrelser, livshjulet, konfliktnedtrapning, feedback-teknikker og problemløsningsmodellen. Derudover udarbejdes der en ny trivselspolitik, som skal implementeres, som en del af opfølgningsrutinen i virksomheden.

Helt konkret, består indsatsen af følgende aktiviteter:

- Leder- og trivselskursus for ledelsen.

- Udformning af personprofiler DiSC for alle ansatte, samt personlig tilbagemelding.

- To kursusdage i trivsel, samarbejde og kommunikation.

- To kursusdage i konflikthåndtering og feedbackkultur.

- Trivselsmåling og opfølgningsseancer med ekstern konsulent.

Indsatsen afvikles over en periode på 10 måneder og forventes at komme ni medarbejdere og to ledere til gode.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps